НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 661763

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на бакалски стоки за Стол №1 – НСА, София - АОП 00566-2015-0012
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
12.03.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
29.02.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-241/29.02.2016
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
02.07.2015 Договор ОП - 22/01.07.2015 - ЕТ Нове инженеринг Антон Антонов, ЕИК:040171482,код 15600000, 03311000, 03221210, 15872200, 15811510, 15850000, 15931000, 15400000
29.05.2015 Решение за класиране ЗП-1213/29.05.2015
29.05.2015 Протокол 3 на комисия - СЛ-1628/29.05.2015 г.
26.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1569/26.05.2015 г.
21.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-626/21.05.2015 г.
21.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1523/21.05.2015 г.
17.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15600000, 03311000, 03221210, 15872200, 15811510, 15850000, 15931000, 15400000. Лице за контакти и инфор. Вуков Управител Студентски столове, София, Ст. град, НСА „Васил Левски“ Стол НСА, 0896776631 avukov@abv.bg
17.04.2015 Обявление за ОП
17.04.2015 Решение за откриване на ОП
??????? ??? Facebook Twitter Share