НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 661577

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 16.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2015 г., включени в ПМС 551/2014, АОП - 00566-2015-0011
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
09.10.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-1169/09.10.2015 г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
18.06.2015 Информация за освобождаване на гаранциите за участие
15.06.2015 Договор ОП - 16/05.06.2015 - Мира фууд ЕООД, ЕИК: 202604179, код:15000000
21.05.2015 Решение за класиране ЗП-1129/21.05.2015 г
21.05.2015 Протокол № 2 на комисия СЛ-1514/20.05.2015 г.
15.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-602/15.05.2015 г.
15.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1453/15.05.2015 г.
16.04.2015 Ценова оферта
16.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15000000. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
16.04.2015 Обявление за ОП
16.04.2015 Решение за откриване на ОП
??????? ??? Facebook Twitter Share