НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3274595 Картинка 12131017 Картинка 3250630 Картинка 1043177 Картинка 1928435 Картинка 1368322 Картинка 5392549 Картинка 7756496 Картинка 8076511 Картинка 1257530

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 661577

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 16.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2015 г., включени в ПМС 551/2014, АОП - 00566-2015-0011
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
09.10.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-1169/09.10.2015 г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
18.06.2015 Информация за освобождаване на гаранциите за участие
15.06.2015 Договор ОП - 16/05.06.2015 - Мира фууд ЕООД, ЕИК: 202604179, код:15000000
21.05.2015 Решение за класиране ЗП-1129/21.05.2015 г
21.05.2015 Протокол № 2 на комисия СЛ-1514/20.05.2015 г.
15.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-602/15.05.2015 г.
15.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1453/15.05.2015 г.
16.04.2015 Ценова оферта
16.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15000000. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
16.04.2015 Обявление за ОП
16.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share