НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7463330 Картинка 4230977 Картинка 9521160 Картинка 437539 Картинка 9434697 Картинка 2895308 Картинка 9428580 Картинка 1688585 Картинка 12306758 Картинка 10920476

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 661288

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 15.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хляб и хлебни изделия за стол ВУСБ – Равда - АОП 00566-2015-0009
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-57/18.01.2018г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
02.07.2015 Договор ОП - 25/01.07.2015 - Хляб и хлебни изделия ЕООД, ЕИК: 102010485, код:15811100
21.05.2015 Решение за класиране ЗП-1127/21.05.2015 г
21.05.2015 Протокол № 2 на комисия СЛ-1503/20.05.2015 г.
15.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-600/15.05.2015 г.
15.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1448/15.05.2015 г.
15.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15811100. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
15.04.2015 Обявление за ОП
15.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share