НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 661288

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 15.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хляб и хлебни изделия за стол ВУСБ – Равда - АОП 00566-2015-0009
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-57/18.01.2018г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
02.07.2015 Договор ОП - 25/01.07.2015 - Хляб и хлебни изделия ЕООД, ЕИК: 102010485, код:15811100
21.05.2015 Решение за класиране ЗП-1127/21.05.2015 г
21.05.2015 Протокол № 2 на комисия СЛ-1503/20.05.2015 г.
15.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-600/15.05.2015 г.
15.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1448/15.05.2015 г.
15.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15811100. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
15.04.2015 Обявление за ОП
15.04.2015 Решение за откриване на ОП
??????? ??? Facebook Twitter Share