НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 660965

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 09.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група, АОП - 00566-2015-0007
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
21.02.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
02.02.2017 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-104/02.02.2017
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
21.01.2016 Допълнително споразумение ОП-10/20.01.2016 г.
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.07.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие
29.06.2015 Договор ОП - 21/29.06.2015 -ЧЕЗ Трейд България ЕАД , ЕИК:113570147, код 09310000
29.05.2015 Решение за класиране ЗП-1212/29.05.2015
29.05.2015 Протокол 3 на комисия - СЛ-1627/29.05.2015 г.
26.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-634/26.05.2015 г.
26.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1575/26.05.2015 г.
20.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1516/20.05.2015 г.
11.05.2015 Разяснение 2 по чл.29 от ЗОП ИЗХ-578/11.05.2015
22.04.2015 Разяснение по чл.29 от ЗОП ИЗХ-525/22.04.2015
09.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 09310000. Лице за контакти и допълнителна информация: Пламен Кювлиев – Директор АСД, гр. София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0898 776606, kuvliev@nsa.bg
09.04.2015 Обявление за ОП
09.04.2015 Решение за откриване на ОП
??????? ??? Facebook Twitter Share