НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7246268 Картинка 11030753 Картинка 4831606 Картинка 5017756 Картинка 184057 Картинка 8038730 Картинка 4886912 Картинка 6465053 Картинка 9607075 Картинка 11843559

Сектор Психология


Преподаватели- Проф. Михаил Георгиев, доктор ; Проф. Татяна Янчева, ДН ; Доц. Галина Домусчиева-Роглева, доктор ; Доц. Живка Койнова, доктор ; Гл. ас. Евелина Савчева, доктор ; Гл. ас. Иван Иванов
Хонорувани преподаватели- Проф. Димитър Кайков, ДН ; Проф. Юлия Мутафова, доктор

Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Учебна програма за кинезитерапевти Изтъкнати психолози от НСА Конспекти

Изтъкнати педагози

Димитър ОШАНИН

Роден е на 13.2.1907 г. в Вологдa, умира във Франция по време на сърдечна операция.
Средно образование получава в Новочеркаск. През 1920 г. напуска Русия заедно с  родителите си. От 1926 до 1928 г. е бил студент в Сорбоната (Париж) и едновременно с това е учил в консерваторията в класа по композиция на френския композитор Артур Онегер и в класа по виолончело при прославения Пабло Казалс.
През 1931 г. завършва философския факултет в Югославия. През 1938 защитава в Сорбоната с отличие дисертация по психология на тема «Съпреживяването и неговите три аспекта» под научното ръководство на известния психолог Морис Прадин и получава научна степен.
През 1939 г. получава също научна степен доктор в Белградския университет. През 1941 година идва в България и преподава немски език в Бяла Слатина и Пловдив.
В София идва през 1945 година. От 1946 година става преподавател по психология във ВИФ и основава първата в България катедра по психология и става неин завеждащ.
От 1952 до 1955 година е заместник директор по научните въпроси в Института по педагогика към БАН. През 1955 година е репатриран от България в СССР заедно със семейството си в райони за усвояване на целините в Ростовска област. По-късно го викат в Москва и започва да работи в лаборатория по инженерна психология при АПН РСФСР, която оглавява през 1960 година.
През 1956 г. получава звание професор. Едновременно с това завежда отдела по инженерна психология и физиология във Всерусийския научно-изследователски институт по техническа естетика, на който се явява един от основателите. В 1973 г. защитава докторска дисертация. 
От 1961 до 1976 г. е бил член на редколегията на списание "Въпроси на психологията", член на управата на Московското общество на психолозите, член на изпълкома на Международната асоциация по приложна психология, чуждестранен член на Френското национално общество на психолозите, почетен член на на Академичния съвет на ВИФ и организацията на спортните психолози в България.
Автор е на над 100 научни публикации. Считат го за пионер и основоположник на съветската инженерна психология. През 1997 г. в Москва се състоя Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината на Д. А. Ошанин. В същата година в Москва е пуснат сборник от негови избрани произведения «Предметно действие и оперативен образ».

Прави: Илия Ковачев, Лили Борисова, Цветана Димова. Седнали: Стефка Трошанова, Димитър Ошанин, Ема Герон, Юлия Мутафова, Светла Димитрова, Ана Димитрова, Мария Костуркова

Димитър Ошанин по време на работа

Проф. д-р Димитър Ошанин е ръководител на катедра психология и педагогика във ВИФ за периода 1948 – 1951 г. За асистент в катедрата е назначена Ема Герон, завършила философия в Софийския университет. Главните изяви на проф. д-р Димитър Ошанин са по обща психология. По спортна психология прави първи стъпки. Друга негова положителна изява е, че поставя началото на психологическата лаборатория – внася от чужбина хроноскопа Д’Арсонвал - апарат за измерване на реакциите у човека, а в нас е изработено табло за измерване двигателната усетливост на ръцете. Скоро започват и първите изследвания със студентите. Така се слага началото на експерименталната психология във ВИФ.
В резултат на проведените изследвания проф. д-р Димитър Ошанин и Ема Герон правят първата публикация у нас: “Изследвания върху тренировъчните възможности на хроноскопа “Д’Арсонвал”, в годишника на ВИФ 1949/50 г. Ошанин Д.: “Кривая колебаний психологической реакции – показател индивидуальнЫх особеностей”, ВопросЫ психологии, Кн. 2, 1956 г., Москва. Ошанин Д.: “Павловският детерминизъм и въпросите на възпитанието” в сп. Народна просвета, Кн. 11, 1956 г.
В същото време проф. д-р Димитър Ошанин ръководи и секцията по психология в ЦНИИФК. В нея по това време работят научен сътрудник Елисавета Генова и лаборантката Цветана Павлова. В секцията тогава проучват същите теми, както и катедрата по психология във ВИФ.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share