НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4980051 Картинка 8757328 Картинка 4196103 Картинка 7070629 Картинка 715999 Картинка 10489740 Картинка 9056823 Картинка 8075759 Картинка 6355649 Картинка 1753019

Кандидатстване

Обща информация Справочник за кандидат-студентите 2022 Календарен график Документи за кандидатстване Специалности Балообразуване Критерии за оценка по вид спорт Документи за записване Такси за кандидатстване и обучение Как да се реализирам? Подаване на документи за кандидатстване

 

Препоръчваме използването на платформата за онлайн подаване на документи.
https://ksk.nsa.bg:8443/2022

При кандидатстване за специалност „Кинезитерапия“
само завършилите средно образование преди 2008 година
могат да ползват като балообразуваща оценката по биология
 от дипломата за средно образование. 

При възникнали технически грешки или затруднения с
подаването на документи и проверка на резултати онлайн, можете да се
свържете с нас на тел: 0894700520

 

 

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share