НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ДИСЕРТАЦИИ И ХАБИЛИТАЦИИ

Необходими документи   Архив 2017   Архив 2016   Архив 2015   Архив 2014   Архив 2013   Архив 2012  

 

Дисертации и хаistoбилитации 2018 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите иформацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Румяна Карапетрова
Христо Стоянов
Доцент

25.04.2018

Karapetrova_Stoyanov.rar

Даниела Алексиева ОНС Доктор

Динамика на някои физиологични параметри от комплексно функционално изследване за оптимизиране на тренировъчната работа при плувци

27.03.2018

D.Aleksieva.rar

Мирела Христова ОНС Доктор

Морфологични характеристики и функционални възможности при ученици с увреден слух

28.03.2018

M.Hristova.rar

Дуран Арслан ОНС Доктор

Изследване на ефекта от въздействието на АФА по плуване при хора с ампутации

14.03.2018

D.Arslan.rar

Любо Петров Доцент

2.04.2018

L.Petrov.rar

Павел Йорднов Доцент

27.03.2018

Pavel Iordanov.rar

Христо Андонов Доцент

27.03.2018

Hristo Andonov.rar

Александър Алексковски ОНС Доктор

Оптимизиране и ефективност на прецизността в методиката на обучение при 12-14 годишни тенисисти

23.02.2018

A.Alekskovski.rar

Бистра Димитрова ДН

Синхронно плуване – иновация в управлението на педагогическия процес

7.02.2018

B.Dimitrova.rar

Елка Гълева ОНС Доктор

Методи за развитие на аеробния капацитет при елитни скиори бегачи

31.01.2018

E.Galeva.rar

Костадин Каналев ОНС Доктор

Комплекс от промени в организма при активна физическа дейност и хиподинамия

6.02.2018

K.Kanalev.rar

Панайотис Цимплис ОНС Доктор

Кинезитерапия при хронична лумбосакрална болка вследствие мускулна дисфункция

31.01.2018

P.Cimplis.rar

Сашо Чанев ОНС Доктор

Възрастови особености в развитието на специфичната работоспособност на подрастващи хандбалисти

30.01.2018

S.Chanev.rar

Цвета Трайкова ОНС Доктор

Състояние на физическото развитие и двигателните способности на деца в подготвителна група за училище (5-7 годишни)

30.01.2018

Tsveta Trajkova.rar

Гергана Ангелова-Попова ОНС Доктор

Кинезитерапия при фрактури на дисталния радиус

23.01.2018

Angelova-Popova

Пламен Нягин
Христо Стоянов

Доцент

16.01.2018

Nyagin_Stoyanov.rar

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share