НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ДИСЕРТАЦИИ И ХАБИЛИТАЦИИ

Необходими документи   Архив 2018   Архив 2017   Архив 2016   Архив 2015   Архив 2014   Архив 2013   Архив 2012  

 

Дисертации и хабилитации 2019 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите информацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Петър Катев ОНС Доктор

Комплексна програма за терапия на хипертония

24.04.2019

P.Katev.rar

Борислава Петрова ОНС Доктор

Влияние на тренировъчния процес върху взаимоотношенията на енергоосигуряващите системи при функционални изследвания

17.04.2019

B.Petrova.rar

Татяна Йорданова ОНС Доктор Развитие на специфични двигателни въззможности при млади 11-13 годишни фигуристи

27.03.2019

T.Yordanova.rar

Даниела Милешкина ОНС Доктор Ефективност на мануалния лимфен дренаж при бременни

27.03.2019

D.Mileshkina.rar

Красимир Колев ОНС Доктор Кинезитерапия за профилактика на постурални нарушения при деца

19.03.2019

K.Kolev.rar

Цветелина Бижева ОНС Доктор

Проучване на ефекта от приложена кинезитерапевтична методика върху функционалния дефицит при болни след неврохирургично лечение на дегенеративни спинални заболявания

22.01.2019

Ts.Bijeva.rar

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share