НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ДИСЕРТАЦИИ И ХАБИЛИТАЦИИ

Необходими документи  Архив 2016  Архив 2015  Архив 2014  Архив 2013  Архив 2012 

 

Дисертации и хабилитации 2017 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите иформацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

 

 

Георги Палакарски Доцент

12.09.2017

G.Palakarski

Радислав Атанасов ОНС Доктор

Влияние на практикуването на шахмата върху психическото развитие

27.06.2017

R.Atanasov.rar

Любомир Тимчев ДН

Управление на миграцията в Република България

28.06.2017

L.Timchev.rar

Иван Иванов ОНС Доктор

Когнитивни стилове и игрова ефективност във футбола

20.06.2017

Ivan Ivanov.rar

Кемал Арас ОНС Доктор

Развитие на традиционните спортове в Османската империя

20.06.2017

Kemal Aras.rar

Димитър Шабанлийски ОНС Доктор Система за спортен подбор във възрастта 11-14 години в Кувейт

8.06.2017

D.Shabanlijski.rar

Надежда Попова ОНС Доктор

Кинезитерапия след сухожилни транспозиции в областта на раменна става при пациенти с родова травма на раменен сплит

23.05.2017

N.Popova.rar

Боянка Пенева ДН

Теоретични основи на системата физическа култура – ретроспективен и съвременен анализ с извеждане на компетентности

31.05.2017

B.Peneva.rar

Татяна Томова ОНС Доктор

Комплексна кинезитерапия при предменструален синдром

17.05.2017

T.Tomova.rar

Олег Христов ОНС Доктор

Изследване на кинетичния потенциал и ЕМГ активност на основни мускулни групи при различни степени на интензивност в гребането

10.05.2017

O.Hristov.rar

Костадин Кисьов ОНС Доктор

Изследване на трасета за състезание и тренировка и класифициране на средствата за подготовка на състезатели по планинско бягане

10.05.2017

K.Kisyov.rar

Венелина Цветкова ОНС Доктор

Усъвършенстване на технико-тактическата подготовка по тенис на маса при 7-12 годишни деца

11.05.2017

V.Tsvetkova.rar

Ивица Чакаров ОНС Доктор

Методика за подготовка на 14-15 годишни футболисти в Р. Македония

04.05.2017

I.Chakarov.rar

Петя Петкова ОНС Доктор

Експериментиране на лекоатлетически средства за подобряване на физическата дееспособност при 7-10 годишни ученици

03.05.2017

P.Petkova.rar

Петър Пеев ОНС Доктор

Изследване на методически подходи за въздействие върху развитието на скоростната издръжливост при 13-14 годишни футболисти

02.05.2017

P.Peev.rar

Кирил Бонев ОНС Доктор

Влияние на силовата подготовка върху състезателната ефективност в бокса

28.03.2017

K.Bonev.rar

Пенка Минчева-Болгурова ОНС Доктор

Проучване ефекта от приложението на комплексна методика за развитие на двигателните качества при ученици от VI-ти, VII –ми и VIII- ми клас

21.03.2017

P.Minchewa.rar

Ердал Демирджи ОНС Доктор

Проучване на зависимостта между физическото развитие и обучението по ски при деца 2-6 години в Р Турция

15.03.2017

Demirdji.rar

Светла Шопова ОНС Доктор

Система за оценка на качеството на услугите в SPA центровете

14.03.2017

Sv.Shopova.rar

Елена Монева ОНС Доктор

Приложение на мултимедийни технологии в обучението по тенис на маса в УНСС

23.02.2017

E.Moneva.rar

Тереза Маринова ОНС Доктор

Управление и реализация на спортната форма в тройния скок за жени

22.02.2017

T.Marinova.rar

Милена Игнатова ОНС Доктор

Изследване на ефекта от двигателни комплекси върху физическата годност на студентки от УНСС

21.02.2017

Milena Ignatova.rar

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share