НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ДИСЕРТАЦИИ И ХАБИЛИТАЦИИ

Необходими документи   Архив 2019   Архив 2018   Архив 2017   Архив 2016   Архив 2015   Архив 2014   Архив 2013   Архив 2012  

 

Дисертации и хабилитации 2020 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите информацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Венислав Наумов ОНС Доктор Методика за развиване на взривната сила по принципа на кондиционно потенциране

22.04.2020

V.Naumov.rar

Албена Александрова Професор

23.04.2020

A.Aleksandrova.rar

Лейла Димитрова Доцент

28.04.2020

L.Dimitrova.rar

Станислав Алачев ОНС Доктор Ефектът от обучението по Физическо възпитание и спорт върху двигателно-познавателните способности на ученици от гимназиалния етап на средната образователна степен

14.04.2020

S.Alachev.rar

Мария Гатева Доцент

14.04.2020

M.Gateva.rar

Румяна Ташева Професор

09.04.2020

Tasheva.rar

Албена Димитрова

Доцент

07.04.2020

A.Dimitrova.rar

Гергана Ненова ДН Кинезитерапия при тазобедрена артропластика с индивидуално бедрено стебло

07.04.2020

Nenova.rar

Несрин Шюкри ОНС Доктор Проучване върху приложението на комбинирана кинезитерапевтична методика при деца в кърмаческа възраст с нарушения в невромоторното развитие

24.03.2020

Nesrin Shukri.rar

Веселина Таскова ОНС Доктор Проучване  на кинезитерапевтичното въздействие върху хроничната нестабилност в глезенна става при каратисти

17.03.2020

V.Taskova.rar

Християна Гутева ОНС Доктор Усъвършенстване на координационните способности на футболисти с различна квалификация

25.02.2020

H.Guteva.rar

Дянко Ванев ОНС Доктор Изследване и корекция на рефлекторни дисфункции с приложна кинезиология

26.02.2020

D.Vanev.rar

Силвия Синигерова ОНС Доктор Оптимизиране на подбора при 9-12 годишни таекуондисти

19.02.2020

Silvia Sinigerova

Милена Здравчева ОНС Доктор Социално-психологически и физиологични фактори при обучението на студенти в курсовете по Снежни спортове

07.01.2020

M.Zdravcheva.rar

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share