НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 679124 Картинка 395949 Картинка 1904719 Картинка 7088551 Картинка 4486860 Картинка 4855468 Картинка 6771434 Картинка 5720702 Картинка 11597123 Картинка 4029373
Всичко за кандидат-студента ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Journal of Applied Sports Sciences 80 години НСА
Всичко за кандидат-студента ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Journal of Applied Sports Sciences 80 години НСА
новини СЪБИТИЯ Учебен Процес СЪСТЕЗАНИЯ
ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ - РОБЕРТО СОЛИНАС

Защита на дисертация
Мария Бончева

Защита на
дисертационен труд
Тервел Венков Пулев

Покана за международен форум по киберсигурност в Израел

Покана за международна конференция "Борба с травматизма при младите спортисти"

Покана за Национална студентска конференция

Поздравителни адреси
за 24 май

Защита на дисертация – ЛЮБОМИРА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ – РОСИЦА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

Защита на дисертация – Стефания Стефанова Найденова

Ген. Стефан Янев
изнесе лекция в НСА

Среща по проект WINS в Брюксел

10 години НСА в Антарктика

Покана за научна конференция

Звезда на славата за доц. Николай Димитров, д-р

Покана за участие в конгрес на ECSS

Тържествено честване за 100 години БОК и 17 май - Ден на българския спорт

 Всички 


 Всички 

ГРАФИК за явяване на държавен изпит ОКС "МАГИСТЪР"

ГРАФИК за явяване на държавен изпит – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА за ОКС "МАГИСТЪР"

РЕДОВНА ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 26.05 - 17.06.2023

Предварителен изпит по "Гимнастика" и "МП гимнастика"

СИД „КОНЕН СПОРТ“

Изпит по преддипломна управленска практика

СИД „Езикова култура”
( Български eзик )

СИД Футбол за хора с увреждания

Вътрешна защита на магистърски тези - КТ и ФТР

График - Преддипломен клиничен стаж, специалност "Кинезитерапия"

Шеста лекция по преддипломна управленска практика за студенти от Нова специалност „Спорт“

СИД „Стрелба с лък”

Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Кинезитерапия"

Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Спортна психология"

Разписание МП „Спортен мениджмънт“ – ЗО II семестър 2022/23

СИД Скуош ФП

Пета лекция по преддипломна управленска практика за студенти от Нова специалност „Спорт“

 Всички 


 Всички 

Професионално-квалификационна степен за учители
СПОРТНИ УСПЕХИ НА НСА БИБЛИОТЕКА НСА СП. "СПОРТ И НАУКА" ЕРАЗЪМ+
СПОРТНИ УСПЕХИ НА НСА БИБЛИОТЕКА НСА СП. ЕРАЗЪМ+
e-STUDENT ГОДИШНИК НА НСА КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР НСА Студентски практики
e-STUDENT ГОДИШНИК НА НСА КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР НСА Студентски практики
Facebook logo   Twitter logo   YouTube logo
Декларация за достъпност |  Правилник за мрежова и информационна сигурност
За промени и предложения пишете на администратора на сайта: webmaster@nsa.bg   |   Правила за публикуване