НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5653150 Картинка 978090 Картинка 12160641 Картинка 9871679 Картинка 2642452 Картинка 4064300 Картинка 8003593 Картинка 7933827 Картинка 9956614 Картинка 12018634

Доц. Лъчезар Стефанов, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Физиология и биохимия
Сектор Физиология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(279)
E-mail: luchos@abv.bg

Образование и кариера

1985 г. - Завършва Медицинска Академия - гр. София, специалност - дентална медицина.
1985 до 1990 - работи като участъков стоматолог;
1990 - печели асистентски конкурс в НСА към катедрата по физиология и биохимия;
През 2001 г защитава докторат.


Педагогическа дейност

Провежда лабораторни упражнения и лекционен курс по физиология на човека и физиология на физическите натоварвания за студенти от II и III курс, от всички специалности на НСА. Провежда консултации за студенти и колеги - преподаватели, по график, всяка сряда от 9 до 10 часа в катедрата след предварителна уговорка. 


Научни интереси

Бързина на зрително-двигателната реакция;
Физиология на зрението;
Влияние на статично-силовите натоварвания върху сърдечно-съдовата система;
Методи за определяне на анаеробен праг при физически натоварвания;
Методи за изследване на сърдечно-съдовата система.


Публикации, учебници, ръководства

1. Стефанов Л, Петров Л, Методика и апаратура за изследване на зрително-двигателното реакционно време при светлинни стимули, подадени в различни области на зрителното поле. Годишна научна конференция на НСА - 23.05.1995; Доклад в том I. секция III 1997 г. стр.57 – 64.
2. Stefanov L., Petrov L., Methods and Apparatuses for Measuring Reaction Time as a Function of Light Stimulus Location in the Visual Field. Acta Physiologica & Pharmacologica Bulgarica, Vol. 21, No 1/2, 1995 pp. 36.
3. Славчев А, Иванова Г, Стефанов Л, Effects of the Training Modelsof Junior Runners on 400 m and 800 m followed by Pulsometry. Сборник трудове - Симпозиум "Архангеловац' 96", свитък VII Нови Сад, 1996 стр. 271 – 275.
4. Стефанов Л,. Взаимовръзка между плътността на фото- рецепторите в различни области на ретината и елементарното зрително-двигателно реакционно време при скотопични условия. Спорт Общество Образование, Том 3, НСА -1997 г. стр. 201 – 208.
5. Програмирана тетрадка за упражнения по физиология.
6. Стефанов Л, Вариативност на простото зрително-двигателно реакционно време. Спорт Общество Образование, Том 4, НСА Прес, 2001, стр. 184 – 192.
7. Стефанов Л, Устройство за контрол на централната фиксация на погледа и мигането. Спорт Общество Образование, Том 4, НСА Прес, 2001, стр. 192 – 198.
8. Stefanov L, SHAPE OF DISTRIBUTION OF VISUAL-MOTOR REACTION TIME AND SOME NONPARAMETRIC STATISTICAL METHODS. Zbornik Radova, Nish, 1998, pp. 83 – 89.
9. Stefanov L, Influence of stimulus localisation in visual field on variance of simple visual-motor reaction time. Acta Physiologica & Pharmacologica Bulgarica, Vol. 24, No 1/2, 1999 pp. 31.
10. Стефанов Л, Елементарно зрително-двигателно реакционно време – физиологични граници и статистически подход за обработка на резултатите. Спорт Общество Образование, Том 5, НСА Прес, 2002, стр. 410 – 417.
11. Стефанов Л, Кластерен анализ на данните получени при измерване на зрително-двигателно реакционно време. СПОРТ ОБЩЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ, НСА Прес, том 8, 2003, стр. 721 – 727. 
12. Стефанов Л, Михайлов В, Зрение и спорт.- Учебно помагало, НСА Прес, 2003-01-07.
13. Михайлов В, Стефанов Л, Мозъчно кръвообращение и статичносилова работа – влияние на степента на натоварване. Спорт & наука, кн. 6, 2002, стр. 57. 
14. Стефанов Л, Добрев П, Мазнев И. Промяна на артериалното кръвно налягане след тренировка по силов трибой при ветерани. – Научна конференция – 2003 (под печат). 
15. Стефанов Л. Гаусово разпределение и просто зрително-двигателно реакционно време Спорт & наука, кн. 3, 2003. стр. 59. 
16. Стефанов Л. Тренировка на спортното зрение. Спорт & наука, кн. 2, 2003, стр. 47. 
17. Стефанов Л, Михайлов В. Влияние на тренировките по силов трибой при ветерани върху средното артериално налягане и произведението пулс-налягане. Спорт & наука, кн. 2, 2004, стр. 113. 
18. Михайлов В, Стефанов Л, Сомлев П. Динамика на кислородната консумация при гребци - младша възраст, изследвани чрез стъпаловиден тест до отказ. Спорт & наука, кн. 3, 2004, стр. 59.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следват някои трудове:

Документи
 
Промяна на артериалното кръвно налягане след тренировка по силов трибой при ветерани.
д-р Л. Стефанов - катедра “Физиология и биохимия” проф. П. Добрев д.п.н. - катедра “Тежка атлетика, бокс и фехтовка” доц. д-р И. Мазнев - катедра “Анатомия, биомеханика и спортна медицина” СПОРТ ОБЩЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ, том , Сборник с доклади от годишната Научна конференция на НСА от май 200, НСА ПРЕС-200, стр. -Зрение и спорт
Д-р Л. Стефанов, Д-р В. Михайлов. Учебно помагало. НСА ПРЕС-София, 2003

 
??????? ??? Facebook Twitter Share