НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6331028 Картинка 4662804 Картинка 6275933 Картинка 6559947 Картинка 9821341 Картинка 6062472 Картинка 5096844 Картинка 3414084 Картинка 2107259 Картинка 4455189

Доц. Михаил Галов, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Теория на спорта
Сектор ОНИС
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(327)
Мобилен тел: 0898 77 65 48
E-mail: mgalov@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 8.12.1945 год. в Габрово

Завършва Техникум по Механо-Електротехника в гр. Габрово 1960 - 1965 год. специалност "Студена обработка на металите. Инструментално дело" с отличен успех.
През периода 1968 - 1972 година е студент във ВИФ (НСА), катедра Туризъм - Алпинизъм, специалност Спортно ориентиране. Като отличен студент, участник в НИР и национален състезател е носител на Специалната стипендия на ВИФ и МНП.
След завършване на висшето си образование една година работи като Директор-преподавател в Детско-юношеска спортна школа, гр. Габрово.
От 1.01.1974 год. с конкурсен изпит е приет за първият редовен аспирант в катедра Теория на спортната тренировка.
През 1978 год. защитава (кандидатска) докторска дисертация на тема Изследване корелационно-факторната структура на спортното ориентиране (СО)
Като научен сътрудник І-ва степен е командирован в Центъра за научно-приложна дейност “ЦНПДС” към БСФС, за оказване на научна помощ на националните и олимпийски отбори. в направлението “Метрологично осигуряване и стандартизация на спортнопедагогическите изследвания”.
Има специализации в Румъния и Русия (Москва и Ленинград). От 1984 година се връща във ВИФ на преподавателска работа в катедрата, Сектор “Основи на научно-изследователска работа, Направление “Методология на научното изследване и спортна метрология”, където работи и в момента.
През 1988 година се хабилитира като доцент. Има допълнителна специализация в ЦСДК при НСА - “Управление на фирмената сигурност”.
Доц. Галов активно е участвал в дейността на Българската федерация по ориентиране (БФО). Бил е Председател на Треньорски съвет при БФО, Зам.председател на БФО, член на Комисията за ДЮС при Международната федерация по ориентиране (IOF), Главен съдия на VІ-то Световно първенство по ски ориентиране, България, 1986, Съдия Международна категория по ски ориентиране.. Носител е на спортни отличия, ордени и медали.

Член на:
1. Ръководител сектор: "Методология и Метрология" - Основи на научно изследователската работа
2. Член на "Експертен съвет " към "Комисия за олимпийска подготовка" в Министерство за младежта и спорта


Спортна дейност

Бил е активен спортист по ски бягане, ориентиране и ски-ориентиране. Бил е национален състезател и участник в световни първенства по ориентиране.
Майстор на спорта е по лятно и ски ориентиране.


Треньорска дейност

Бил е треньор на националните отбори - юноши и девойки, мъже и жени.


Публикации, учебници, ръководства

Книги, монографии, учебни помагала:
1. Цветков, А., В. Бачев, М. Галов. 1992. Ръководство за упражнения по основи на научноизследователската работа, МФ, С.
2. Галов, М., 1988. Състезания по ориентиране. Методическо ръководство за съдийска работа. МФ, С

Научни статии:
Има над 45 публикувани научни статии.

Научни конгреси и конференции
Има участие в около 50 научни конгреси и конференции, между които:
Galov, M., L. Krestev, V. Gigova 1999. Measuring System and Metodology for Measuring the Strength and Exactness of the Shooting While Performing the 11-meter Penalty Kick in the Football. 7th International Congress on Physical Education and Sport, 21-23rd May 1999, Komotini, Greece, 503, p. 271. Ю
Nikolaidis T., M. Galov, V. Gigova, R. Damjanova 1999. Comparative Analysis for the Development of the Flexibility of Students 7-18 years Old from Seres - Greece, Istanbul - Turkey and Sofia - Bulgaria, 7th International Congress on Physical Education and Sport, 21-23rd May 1999, Komotini, Greece, 505, p. 272. 
Krestev, L., M. Galov, V. Gigova, 1999. A Study on the Information Validity of the Newly Constructed Test "4x33" in the Football, 7th International Congress on Physical Education and Sport, 21-23rd May 1999, Komotini, Greece, 511, p. 275.
16. Kontostathis A., M. Galov 1999. Comparative Analysis of the Dynamic Strength the legs of Greek Students in the Department of Physical Education, Komotini and the National Sports Academy, Sofia, Bulgaria, 7th International Congress on Physical Education and Sport, 21-23rd May 1999, Komotini, Greece, 514, p. 276. 
Tselios Ch., M. Galov 1999. за превод от гръцки -1999 год ( 315, р, 174).
Galov M., A. Shopov, D. Pavlov, A. Kontostathis 1999. A research on stress during extreme jumps with elastic rope from big heights. Ist International Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation", October 23-24 1999, Sofia, Bulgaria, p. 167. 
Galov M. 1999. A. Shopov, Stress in practical mountaineering. Ist International Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation", October 23-24 1999, Sofia, Bulgaria, p. 1183. 
Todorov T., M. Galov 2000. Normative Base for Control and Evaluation of the Preparation of Young Speleologists, 8th International Congress on Physical Education and Sport, 19-21st May 2000, Komotini, Greece, 534, p. 324. 
M. Galov, A. Kontostathis, A. Shopov, M. Pavlov 2000. Investigation on the Stress at Bungy Jump, 8th International Congress on Physical Education and Sport, 19-21st May 2000, Komotini, Greece, 454, p. 284. 
Nikolaidis T., M. Galov 2000. Comparative Analysis of the Dynamic Force of Stomach Muscles in Between Greek and Bulgarian Pupils at age between 7 and 18, 8th International Congress on Physical Education and Sport, 19-21st May 2000, Komotini, Greece, 624, p. 372.
25. Kontostathis A., M. Galov 2000. Investigation on the Dynamic Force of the Stomach Muscles of Students of Physical Education 8th International Congress on Physical Education and Sport, 19-21st May 2000, Komotini, Greece, , 634, p. 379. 
Kontostathis A., M. Galov 2001. Research on the Influence of Age, Height and Weight upon the Results from EUROFIT Tests on Students of the Department for Physical Education in Komotini, Greece. 9th International Congress on Physical Education and Sport, 18-20th May 2001, Komotini, Greece, 567, p. 344. 
Vardalis V., M. Galov, P. Karagiannis, N. Kourkoutas 2001. Comparative Analysis Between the State Educational Requirements (Standards) for Physical Education and Sport from 8 - 12 Class in Greece and Bulgaria. 9th International Congress on Physical Education and Sport, 18-20th May 2001, Komotini, Greece, 587, p. 354. 
Kokinidis S., M. Galov, A. Kontostathis 2001. Comparative Analysis of the General Preparation Between Greek and Bulgarian Young Fighters at Age Between 8 and 16 Years, 9th International Congress on Physical Education and Sport, 18-20th May 2001, Komotini, Greece, 591, p. 356. 
Karagiannis P., M. Galov, V. Vardalis, N. Kourkoutas 2001. Comparative Analysis Between the Educational Requirements Standards for Physical Education and Sport from 1 - 7 Class in Greece and Bulgaria, 9th International Congress on Physical Education and Sport, 18-20th May 2001, Komotini, Greece, 593, p. 357. 
Krestev, L., M. Galov 2001. About the Problem of the Adaptation Equivalent of the Functional Loading at Technical-tactics Trainings in Football. 8th International Congress on Physical Education and Sport, 19 - 21st May 2000, Komotini, Greece, 518, p. 316.

Galov M., Hh. Tselios, T. Nikolaidis 2002. Physical Ability of the Greek Students as a Function of the Age, Height and Weight, 10th International Congress on Physical Education and Sport, 17-19 may 2002, Komotini, Greece, 479, p. 309. 
Kokinidis S., M. Galov, Ch. Tselios, 2002. Normative Base for Control Over Growing Wrestling in Greece, 10th International Congress on Physical Education and Sport, 17-19th May 2002, Komotini, Greece, 446, p. 292. 
Kokinidis S., Сh. Tselios, M. Galov 2002. Influence of Age, Height and Weight upon the Results from Tests for Control over Growing Greek Wrestlers, 10th International Congress on Physical Education and Sport, 17-19th May 2002, Komotini, Greece, 484, p. 312. 
Nikolaidis T., Сh. Tselios, V. Vardalis, P. Karagiannis, N. Kourkoutas, A. Kontostathis, M. Galov 2002. Comparative Analysis of the Physical Development and Motive Activity of Students at Age between 7 and 18 Years in Greece , Bulgaria and Turkey. 10th International Congress on Physical Education and Sport, 17-19th May 2002, Komotini, Greece, 442, p. 290. 
Kourkoutas N., V. Vardalis, P. Karagiannis, A. Kontostathis, M. Galov 2002. Retrospective Analysis on the Dissertation Works of Greek Authors Regarding Greek National Dances, 10th International Congress on Physical Education and Sport, 17-19th May 2002, Komotini, Greece, 457, p. 298. 
Vardalis V., P. Karagiannis, N. Kourkoutas, A. Kontostathis, M. Galov 2002. State Educational Requirements (Standards) for Physical Education and Sport in the Bulgarian School, 10th International Congress on Physical Education and Sport, 17-19th May 2002, Komotini, Greece, 483, p. 311. 
Karagiannis P., V. Vardalis, N. Kourkoutas, A. Kontostathis, M. Galov 2002. Physical Education and Sport in the Bulgarian Educational Curriculum - A New Paradigm, 10th International Congress on Physical Education and Sport, 17-19th May 2002, Komotini, Greece, 490, p. 315. 
Karagiannis P., V. Vardalis, N. Kourkoutas, A. Kontostathis, M. Galov 2002. Comparative Analysis of the Educational Programs for Physical Education from 1st to 6-th Classes in Greece and Bulgaria. 10th International Congress on Physical Education and Sport, 17-19th May 2002, Komotini, Greece, 491, p. 315.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share