НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4961030 Картинка 10207159 Картинка 1515763 Картинка 5411794 Картинка 11869864 Картинка 11576503 Картинка 3937044 Картинка 8201891 Картинка 5592926 Картинка 8680182

Проф. Вихрен Бачев, ДН

Факултет "Спорт"
Катедра Теория на спорта
Сектор ОНИС
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(367)
Уеб сайт: 

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 11.10.1951 г. в гр. Плевен.

Завършил ВИФ /сега НСА/ - 1973 г. отлична диплома. Квалификация "Треньор по гребане"; придобива по-късно втора квалификация "Треньор по ски и сноуборд".
Преподавател: назначен, чрез конкурс за асистент по ОНИР към катедра НОСТ /сега ТСТ/ на 01.12.1975 г.; 1983 г. кандидат на науките /сега доктор/; 1988 - доцент.
Обществено професионална дейност: през различни периоди от време - ръководител на НПЛ "Гребане"; член на УС на БФ Гребане; зам.председател на СФД "Академик" /1989-1992 г. вкл./. Основател и първи председател на БФ Сноуборд; Председател на комитета по Сноуборд към БФ Ски.
Други: Член на Съюза на научните работници в България. Член на научното дружество по Спортна медицина и кинезитерапия. Лицензиран ски и сноуборд учител /България; Австрия/. Правоспособност “воден спасител”.

Ползува писмено и говоримо руски; немски; английски езици.


Педагогическа дейност

Съавтор и автор на първите учебни програми, ръководства, учебници, учебни помагала, апаратурни комплектации и пособия за предмета "Основи на научно-изследователската работа". От 1975 г. до сега чете лекции и ръководи упражнения по този предмет. През същия период от време участва активно в дейността на катедри "Водни спортове" и "Зимни спортове", като преподавател на курсовете по водни и зимни спортове. Чете лекции и ръководи упражнения по гребане; кану-каяк; водно спасяване; плуване; ски; сноуборд. Ръководител на треньорска и организационна практики. Лектор на редица треньорски семинари и курсове по СДК. Член на АС на ВИФ /сега НСА/ от 1988-1992 г.


Спортна дейност

Бил е състезател по плуване; гребане /призьор при юноши/.


Треньорска дейност

Треньор: кану-каяк /клуб ЦСКА/; водноспасителен многобой /Националния отбор/; гребане /клуб "Академик"; национален отбор/ - редица състезатели с републикански, балкански и световни титли; участници в Олимпийски игри


Научни интереси

Над 80 публикации у нас и в чужбина /Австрия; Австралия; Гърция; Русия; САЩ; Турция; Япония и др./; едно изобретение; четири рационализации; най-активно участвува в създаването и внедряването на три национално значими системи - "Планиране и управление на тренировъчния процес на НО на България", "Контрол и развитие на физическата годност на служителите от МВР"; "Система за развитие на сноуборда във България". Научен ръководител на повече от 30 дипломанта /всички успешно защитили/ и 6-ма докторанти /до момента трима от тях защитили/. Рецензент на 4-ри дисертации; два доклада пред ВАК.

Изобретения
Бачев В., А. Тацов, С. Вълчев. 1985. "Компютърна система за обработка и оценка на тензометрични измервани в гребен басейн”, РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТИС, ЦСКА, Удостоверение № 39/9.10.1985 г.
Тацов А., Л.Лазов, Св. Иванов, В. Бачев. 1986. "Устройство за определяне прилаганото усилие при гребане”, ИЗОБРЕТЕНИЕ, рег. № 70483/29.01.1986 г.

 


Публикации, учебници, ръководства

Книги
Бойчев К., А. Цветков, В. Бачев 1978. "Ръководства за упражнения по метрология”, Изд. ЕЦНПФКС, С.
Бачев, В., К. Бойчев, Ал. Цветков 1978. "Ръководство за упражнение по метрология”, изд. ЕЦНПФКС, С.
Стоянов, Ц., Й. Топлодолски, В.Бачев 1979. "Навигацията в автомобилното рали”, Изд. ЦС на СБА, С.
Цветков, А., В. Бачев 1981. "Ръководство за упражнения по методология и метрология” Изд. ЕЦНПФКС, С.
Бачев, В., И. Йорданов, Кл. Бойчев 1982. "Спорт и фотография”, изд. М и Ф, С.
Бойчев, Кл., Ив. Йорданов, В. Бачев 1983. "Спорт и фотография“, М и Ф”, С.
Бачев, В. 1983. "Контрол на физическата подготовка в гребането”, изд. ЕЦНПФКС, С.
Цветков, А., В. Бачев 1984. "Ръководство за упражнения по ОНИР”. Изд. ЕЦНПФКС, С.
Бачев, В., Ал. Цветков 1984. "Спорт и видеотехника”, изд. ЕЦНПФКС, С.
Бачев, В., М. Карагьозов, Б. Златанов 1984. "Тренировката в спасителния четирибой”, изд. ЦК на БЧК, С.
Бачев В. 1985. "Някои методически насоки за развитието на скоростната издръжливост в цикличните видове спорт”, Методическо писмо № 2 на СВСМ - изд. Отдел ПНО при ЦС на БСФС, С.
Бачев В., Ал. Цветков 1985. "Система за планиране, контрол и управление на тренировъчния процес в националните отбори на НРБ”, Методически документ на Председателството на ЦС на БСФС, С.
Бачев В. 1987. "Физическата подготовка в гребането”, (монография) изд. ЕЦНПФКС, С.
Цветков Ал., В. Бачев, М. Галов 1992. "Ръководство за упражнения по ОНИР”, МиФ, С.
Бачев В. 1994. "Оптически средства и методи за изследване в спорта”, учебно помагало за студенти от НСА, С.
Бачев В. и кол. 1996. "Учебна програма за инструктори по сноуборд”, С.
Бачев В. и кол. 1998. "Контрол на физическата годност на служителите от МВР”, методично ръководство, изд. база МВР - С.
Бачев В. 1999. "Информационна система за събиране, обработка и съхраняване на данни, свързани с контрола на физическата, бойно-приложната и стрелкова подготовка”, Методическо ръководство, С.

Има публикувани няколко десетки статии и участия в научни конгреси, между които:
Batchev, V. "Multichannel Computer System for Measuremant of Biophysical Parameters of Sport", Word Olympic Scientific Congress, Dallas, USA.
Batchev V. 1996. "Skiing skills a bassisfor snowbording", 15 World inter Congres, Nozawa Onsen, Japan
Batchev V., D. Oronova. 1999. "Characteristics of the means for strength trength trength training in rоwing", Sofia.
Batchev V. Seref Çicek & Ozcan Bizati. 2001. "Characteristics of variability of Heart Rate during the match by elite soccer players", Balkan scientific conference "Nature, Control and Optimisation of Training,s loads", Sofia.
Batchev V., S. Neycov, Ö. Celeik, S. Kaloupsis, B. Surucu. 2001. "Comperative analisis between performances in rowing boat and Concept ergometer 2000 - test results", Balkan Scientific Conference "Nature, Control and Optimisation of training,s loads", Sofia.
Batchev V. & Ö. Çelik. 2001. "About Relationship Among Results of Tests of Rowing Ergometers",Innovation in Physical Education & Sport in the Beginning of 20th Century, Technical University of Varna.Bulgaria.
Batchev V., V.Gigova, M. Tuzun, O. Groshev, L. Saraç, L.Popov. 2002. "Optimal Age in Achieving High Level Sport Results", 7 th Annual Congress of the European College of Sport Science - Athens, Greece (poster presentation).
Batchev V.; S.Kaloupsis; V.Diafas; Ö.Çelic. 2002. "Optimum Results of Visual Feedback of Some Rowing Ergometer Test", 7 th Annual Congress of the European College of Sport Science - Athens, Greece (oral presentation).
Kaloupsis S., V.Diafas, V.Bachev. 2002. "Muscle Strength Characteristics of Greek Rowers Competed to the Big and Small Final in Children,s Class", 7 th Annual Congress of the European College of Sport Science - Athens, Greece (oral presentation).
Bachev V., M.Tuzun, Y.Psaracos, L. Saraç. 2002. "Development of Body Hight and Body Wight and There Relationships with Physical and Coordination Coordination Abilities by 9-10 Years Old Children", International Symposium on Sport and Higher Education - Varna, Bulgaria (oral presentation).
Bachev V.; M. Tuzun; L.Saraç; I. Hurmeric. 2002. "Analysing the Influence of Age Over the 2000 m Indoor Rowing Test Results", 7 th International Sports Sciences Congress, Antalya, Turkey (poster presentation).
Batchev V., M.Levent, M.Tusun, Ö.Çelik, E.Agascioglu, B.Surucu, S. Neykov, S.Kaloupsis. 2002. "The Analysis of Interval Training Content and Ergometer Performances of a Group of Rowers", May, 29-30; National Sports Academy, Scientific Conference - Sofia, Bulgaria (oral presentation).
Batchev V., Ö. Bizan Çicek, d-r M. Iliev 2002 "System for Registration of Physical Load during a Soccer Match", May, 29-30; National Sports Academy, Anniversary Scientific Conference - Sofia, Bulgaria (oral presentation).


От 2016 година проф. В.Бачев е ръководител на ЦИТТИС (Център за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост)

 

 

Нови реалности, ново развитие

Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да ви осведомя, че от днес официално стартира уеб сайт посветен на всички проблеми и постижения, които първоначално ме накараха да обикна Националната Спортна Академия, а в последствие доведоха до издигането на кандидатурата ми за ректор на НАС „Васил Левски”.

На електронен адрес www.VihrenBachev.com всички хора със спортни сърца ще могат да се осведомят за основните приоритети, които си поставям встъпвайки в тази престижна надпревара.

Моята цел беше да се представя пред вас по един модерен и открит начин. Затова в това виртуално пространство ще можете да намерите както моята мандатна програма и основните приоритети, които виждам за развитието на спортната и научно-изследователска дейност в НСА, така и чисто човешки детайли от моят живот.

Ще се радвам да отделите няколко минути, които да прекарате с важните теми за развитието на българският спорт, така както ги виждам аз. Също така се надявам от това място да се превърне в арена за интелигентни дискусии и размяна на градивни мнения.

С удоволствие ще приемам вашите предложения и препоръки и се ангажирам да отговоря лично на всеки един от зададените от вас въпроси.

Именно желанието за открит диалог ме накара да изпратя лични писма до всеки от студентите, колегите и администрацията с акценти от програмата си.

С пожелания за приятен ден:

Вихрен Бачев

 

Национална Спортна Академия „Васил Левски”

Център за „Иновации, Технологичен трансфер и Интелектуална собственост“( ЦИТТИС )

8-9 Април 2016 г.

Програма на първи семинар „ Въпроси за интелектуалната собственост“

 

8-ми Април(петък)

13:30 – 13:55 – Регистрация

14:00-14:30- Приветствия и откриване на семинара –библиотека НСА

- инж.проф.Камен Веселинов,ДТН- Председател на „Патентно ведомство на Република България“

- проф.Пенчо Гешев ,доктор – Ректор на НСА

14.30 – Лекционни занимания – зала ОНИС

Въведение – проф.ТатянаЯнчева,доктор,ДН,Зам. Ректор по НМД на НСА

14.30 -15.00 Интелектуалната собственост- какво трябва да знаем за нея –

Оля Димитрова, директор дирекция“ Изобретения и промишлени дизайни“, Андриана Йончева, началник отдел, дирекция „Марки и географски означения“, Златина Бучкова, началник отдел „Правен“ - Патентно ведомство на Република България

15.00-15.20 - Интелектуална собственост и спорт (гл.ас. Миглена Молхова, доктор)

15:20 -15:40 Ползи от продукти на интелектуалната собственост за спортните специалисти (маг.Момчил Златарев)

15:40 - 16:00 – Кафе пауза

16:00 – 16:20 Центрове за интелектуална собственост във висшите учебни заведения в България.Цели и дейности на Центъра за „Иновации, Технологичен трансфер и Интелектуална собственост“ ( ЦИТТИС ) на НСА (проф. Вихрен Бачев, доктор,ДН)

16.20 - 16.50 – Дискусия по представените теми

9-ти Април(събота)

9.30 – Лекционни занимания – зала ОНИС

9.30 -9:45 Центрове за Технологичен трансфер в България - цели , дейности и приложни примери (маг.Милена Кърпачева).

9.45-10.00 Представяне на проект „Център за технологичен трансфер в сферата на спорта” (доц. Орлин Грошев, доктор – Ръководител на проекта)

10.00 -10.30 Свободно ползване на интелектуална собственост- теоретични и приложни аспекти (маг.Момчил Златарев)

10:30-11:00 – Кафе пауза

 

11:00-11:20 Международна законодателна и институционална рамка в областта на интелектуалната собственост (гл.ас. Миглена Молхова, доктор)

 

11:20-11:35 Бъдещи дейности на ЦИТТИС в Н С А „Васил Левски” (проф.Вихрен Бачев,ДН)

11.35 – 12:15 – Дискусия по представените теми

12.15- 12.30 – Раздаване на сертификати и закриване на семинара

 

 

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share