НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10953702 Картинка 9443916 Картинка 12339661 Картинка 12096112 Картинка 1508796 Картинка 12030681 Картинка 3157007 Картинка 9529804 Картинка 10111076 Картинка 9729360

Проф. Рени Дамянова, ДН

Факултет "Спорт"
Катедра Теория на спорта
Сектор СМС (Статистически методи в спорта)
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(376)
E-mail: reny4golf@yahoo.com

Образование и кариера

Дипломира се с отличен успех през 1975 г. като Преподавател по ФВ и специалност –Кинезитерапия.
От 1975 до 1976 г. заема поста – Зав. р-н кабинет по Кинезитерапия в гр.София.
През 1976/77 г. печели конкурс за докторантура към к-ра "ТСТ" и защищава дисертация в областта на кинематиката и динамиката на плуването – св. стил. (Тема: "Комплексен анализ на кинематичните и динамични характеристики на специфичните движения при плуване в свободен стил" )

Удостоена от ВАК през 1981 г. с науч. степен – доктор, а през 1991 г. е утвърдена за хабилитирано лице и й е присъдено науч. звание – доцент.
От 1982 г. до 1989 г. тя е постоянен член на СВСМ към БСФС, отговарящ за подготовката на Национални и Олимпийски отбори в Р. България и работи в ЕЦНПФКФ и НСА. В ЕЦНПФКФ, тя отговаря за информационното осигуряване и спортно-педагогическия контрол на подготовката на националните и олимпийските отбори.
Науч. р-л е на СЛ по плуване, а по-късно е и един от основателите на СЛ по Ергомеханика към ЕЦНПФКФ.
Доц. Р. Дамянова е и един от инициаторите и организаторите на Международен семинар - "Приложение на информационните технологии в спорта", проведен в България за което е удостоена със специална грамота лично от Президента на МОК - Х. А. Самаранч и от Президента на БОК - Ив. Славков.

Член на:
1. Републиканската съдийска колегия по ски и сноуборд.
2. Секретар на Българската голф асоциация.
3. Ръководител на сектор "Статистика" в к-ра "ТСТ" и сектор "Голф" в катедра "Футбол".
4. Международния тръст на научните работници в голфа - (WSCGT, St.Andrews,Scottland) от м.януари 2000 г.
5. Националното ръководство на Републиканска партия, член на СДС и Атлантическия клуб на Р. България.

Ползва добре 4 чужди езика (немски, английски, руски и испански).


Педагогическа дейност

От 1992 до 2000 г. е зам.ръководител на катедра ТСТ, отговарящ за учебната работа, а от 2004 г. - зам. ръководител катедра по научната работа. От 1977 г. води лекциите и упражненията по ОНИР във всички степени и форми на обучение на българските и чуждестранни студенти и е член на Държавнаите изпитни комисии. В съавторство издава 7 ръководства по Статистически методи в спорта. От учебната 2000/2001 г. тя започва да провежда и първия лекционен курс по голф в РБългария.. През 2001 г. издава и първият български Правилник по голф и подготвя за печат - Тълковно -Терминологичен речник по голф и Учебник по голф. Участва в Международната конференция “Бъдещето на голфа”, в гр. Темпе, Аризона, САЩ м. март 2001 г., а през 2002 г е една от първите бълг. участнички в кръг от веригата голф турнири на BMW.


Спортна дейност

Била е състезателка на СД “Спартак” и “Академик” и кандидат-майстор на спорта по плуване


Научни интереси

През 1974 г. тя участва в 4 месечна международна обмен на специалисти между Куба и България.
Участва като научен консултант в мащабни и национално значими тематики, като разработването на Единна система за оценка и контрол на общата и специална подготовка на високо-разрядни плувци, Физическа подготовка и преструктуриране на националните армейски поделения и приравняването им към стандартите на НАТО и ЕС и др. В рамките на международния културен обмен на преподаватели тя е командирован лектор в Индия, гр. Делхи - 1989г.

Работи в областта на учебен и тренировъчен процес в плуване, голф, ски и сноу-борд; контрол на теоретичните знания и приложение на статистическите методи в спорта и кинезитерапията.


Публикации, учебници, ръководства

Книги и методически ръководства:
1, Бойчев Кл., Р. Дамянова, Хр. Константинов (1984) . Библиографски справочник в кн. "Бистри сини коридори" / 50 г. плувен спорт в България/ Изд. Държ. Печатница "В. Андреев", Перник, , с. 297-321.
2. Брогли Я., Л.Петкова, Р.Дамянова (1990). Ръководство за упражнения по статистически методи в спорта, НСА ИПБ, С. , 2 -ро основно преработено издание.
3. Брогли Я., Л.Петкова, Р.Дамянова, В.Гигова (1992) . Ръководство за упражнения по статистически методи в спорта, 3-то преработено издание,НСА,ИПБ,С.
4. Дамянова Р., В.Гигова (1996). Статистически методи в спорта, Учебно помагало. НСА,ИПБ,С.
5. Дамянова Р., В.Гигова (1998). Статистически методи в спорта , Учебно помагало 2-ро преработено и допълнено издание, НСА- ИПБ,С.
6. Дамянова Р., В.Гигова (1999) . Ръководство за упражнения по статистически методи в спорта, НСА,ИПБ, С.
7. Дамянова Р., В.Гигова (2000). Ръководство за упражнения по статистически методи в спорта, 2- ро преработено издание, НСАИПБ,С.
8. Дамянова Р. (2001). Правилник по голф,1-во издание, НСА - ИПБ, С.
9. Дамянова Р., В.Гигова (2002) . Статистически методи в спорта. Учебно помагало, 3-то издание, НСА-ИПБ, С. 2002
10. Дамянова, Р. (2003) "Ръководство по голф", БПС
11. Дамянова, Р. под печат "Терминологичен речник по голф" .
12. Дамянова, Р. под печат "Учебник по голф"

Има над 30 научни публикации.

Участвала е в много научни симпозиуми и конференции,  между които:
1. Лазаров П., Т. Рачев, Р. Дамянова, П. Гюрков (1978). "Изследване върху скоростно- силовите параметри при стил кроул", III Научна конференция, ВМЕИ "Ленин”, С.
2. Рачев, Т., Р. Дамянова, П. Лазаров, П. Гюрков, Св. Дочев (1978 ). "Сравнителен анализ между техниката на най- добрите български плувци и финалистите на световното първенство в Мюнхен г.", III Научна конференция, ВМЕИ Научна конференция, ВМЕИ "Ленин” .
3. Дамянова, Р. (1981 ). "Нормативна база за оценка и контрол на техническото майсторство на плувците", Юбилейна научна конференция " 50 години плувни спортове в НРБ" .
4. Бойчева, Р., Р. Дамянова (1981 ). "Сравнителен анализ на специфичната сила на плувци, регистрирани на суша и във вода", Юбилейна научна конференция " 50 години плувни спортове в НРБ".
5. Цветков Ал., Кл. Бойчев, Р. Дамянова (1981 ). "Тест за специфична плувна издръжливост, Юбилейна научна конференция " 50 години плувни спортове в НРБ" .
6. Дамянова, Р. (1982 ). "Развитие на специалната сила при плувци с помощта на тренажори устройства", Нац. семинар на ЦДПНС по проблемите на тренажорната дейност, Созопол.
7. Дамянова, Р. (1997 ). "Система за оценка на теоретичните знания по статистика на студентите от НСА", Научна конференция , Ниш, м.май 1997г.
8. Дамянова, Р. (1997 ). "Система за самообучение и контрол на знанията по статистика на студентите от НСА", Ниш, м. май 1997 г.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share