НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4703215 Картинка 5606959 Картинка 8889319 Картинка 3447693 Картинка 5943917 Картинка 1160344 Картинка 4793129 Картинка 6971451 Картинка 8157101 Картинка 2316690

Доц. Стайко Цонев, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Философия и социология на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(373)
Външ.: (02) 973-47-41
Мобилен тел: 0898-677-427
E-mail: tsasesport@abv.bg

Образование и кариера

 


Педагогическа дейност

 


Спортна дейност

2000 г. Държавно първенство по вдигане на тежести – ветерани - I място с постижение 117,5 кг. Личен треньор з.т., з.м.с., проф.д.п.н. Павел Добрев.


Научни интереси

 


Публикации, учебници, ръководства

 


Спортна дейност
2000 г. Държавно първенство по вдигане на тежести – ветерани - I място с постижение 117,5 кг. Личен треньор з.т., з.м.с., проф.д.п.н. Павел Добрев.

Участие в научни проекти:
аучно-изследователски проект „Женският футбол – равнопоставеност на половете”,с научен ръководител проф. Лъчезар Димиетров, доктор по договор №
298/12.06.2012 с НСА „ Васил Левски”

Публикации, учебници, ръководства
Над 100 научни публикации по проблемите на теорията и методологията на емпиричното социологическо изследване, теорията и методологията на спортната наука и социологията на спорта.

По-важни публикации:
Димитров, Л.,В. Тончев, Ст. Цонев.2011. Отношението към спорта и спортната активност сред населението в България на възраст от 15+., С., НСА ПРЕС

 
??????? ??? Facebook Twitter Share