НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7774552 Картинка 3234782 Картинка 11979781 Картинка 9600223 Картинка 8982076 Картинка 1679640 Картинка 2733840 Картинка 6625110 Картинка 3766758 Картинка 11349915

23.07.2022 - Подаване на заявления за платено обучение

Приемът на документи за кандидатстване за платена форма на обучение е  в периода 27- 29 юли (за задочно обучение) и 29.08-02.09.2022 г. (за редовно обучение).  Kласирането на кандидат-студентите за всички специалности ще бъде на базата на следните балообразуващи оценки: общ успех от дипломата за средно образование и ДЗИ по български език и литература, като максималният бал е 12. 
??????? ??? Facebook Twitter Share