НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3464136 Картинка 6260733 Картинка 3221486 Картинка 3073101 Картинка 8508186 Картинка 2006639 Картинка 11332949 Картинка 1297772 Картинка 2733917 Картинка 11090836

18.01.2022 - Поправителен изпит за студенти от Факултет Педагогика-активни спортисти

Датата за поправителен изпит по учебна дисциплина " Кинезитерапия" за студентите от трети курс, Факултет Педагогика- активни спортисти, ще се проведе през Virtual nsa на 02.02.2022 г. от 09.00часа .
 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share