НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3206385 Картинка 4772218 Картинка 11276319 Картинка 5340580 Картинка 9116046 Картинка 12305648 Картинка 8933751 Картинка 11263398 Картинка 4812585 Картинка 10731033

Изпит по кинезитерапия за студенти от факултет “Спорт”

Изпитът ще се проведе присъствено по обявения график. За тези студенти, които не могат да присъстват, ще се проведе в ZOOM, в същия ден и час. Линк за срещата ще се качи в платформата за дистанционно обучение на НСА “В. Левски”.
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share