НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11251666 Картинка 9510460 Картинка 11690585 Картинка 3354130 Картинка 5387982 Картинка 1499739 Картинка 3581774 Картинка 5657009 Картинка 6860934 Картинка 3140918

Втори тест за освобождаване от изпит по "Спорт за всички"

Студентите от факултет Спорт, IV курс, при водещ преподавател гл. ас. Петя Миланова, доктор, желаещи да направят тест за освобождаване от втората част (материалът от упражненията) от изпита по Спорт за всички да изпратят заявление на имейл petiamilanova@gmail.com. 
Тестът ще се проведе онлайн в платформата за дистанционно обучение на НСА – www.virtual.nsa.bg.
Изпратеният от вас имейл-заявление трябва да съдържа следната информация:
  1. Име и фамилия
  2. Факултетен номер
  3. Група
  4. Ден и час, в който ще направите теста
Възможните дни и часове са както следва:
  • 03.12.2021 г. – Петък – 16:00 ч.
  • 04.12.2021 г. – Събота – 10:00 ч. и 17:00 ч.
  • 05.12.2021 г. – Неделя – 10:00 ч. и 17:00 ч.

 Студентите при водещ преподавател гл. ас. Венета Петкова, доктор, вече са получили допълнителни указания за освобождаване от изпита.

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share