НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1600143 Картинка 7601499 Картинка 1733170 Картинка 2469081 Картинка 1148861 Картинка 1915347 Картинка 4493411 Картинка 1204139 Картинка 8513540 Картинка 3105978

ОКС "Магистър" професионално направление "Спорт" 2021/2022

Всички студенти от следните магистърски програми: "Спорт за високи постижения", "Спорт и сигурност", "Спортна журналистика", "Спортна психология", "Спорт, фитнес, здраве", "Олимпизъм и спорт", "Адаптиран спорт и приобщаващо образование", записали се за студенти редовно обучение за учебната 2021/22 г., ще имат модул MSP.1.2.

Изследователски методи и контрол в спорта

Петък, 19 ноември · 3:45  – 5:45 pm
Информация за присъединяването към Google Meet
Връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/iqh-oxsu-gzb
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share