НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9014156 Картинка 5220868 Картинка 12141340 Картинка 661258 Картинка 10426566 Картинка 9757703 Картинка 7427917 Картинка 5250757 Картинка 1851408 Картинка 1457329

Изпит по „ТАО“ на 21.11.2021 г. – Допълнителни дати.

 

Изпитът ще се проведе дистанционно във virtual.nsa.bg от 17.00 ч.

На изпитът ще се допускат само студенти изпратили протокол от Деканата, квитанция за платена такса изпит и снимка на студентската книжка, къдто да се вижда име, факултетен номер и заверен курс „ТАО“

Протоколите, квитанциите и снимка на книжката изпращайте на e-mail:taoiski@abv.bg

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ, КВИТАНЦИИТЕ и СНИМКАТА – 18.11.2021 г. до 16.00 часа.

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share