НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6567774 Картинка 3111850 Картинка 8871719 Картинка 3252908 Картинка 5846845 Картинка 8492811 Картинка 1247815 Картинка 11476030 Картинка 10927692 Картинка 5184936

Web of Science – обучение

 
На вниманието на преподаватели, докторанти и студенти предлагаме обучение за ползване на новия Web of Science. 
Подробности на https://www.facebook.com/WoSBulgaria

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share