НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 427502 Картинка 3658616 Картинка 1636574 Картинка 12172444 Картинка 1209614 Картинка 3335028 Картинка 4248480 Картинка 6910917 Картинка 1780087 Картинка 5260587

Изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.4. Обществено здраве

Изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма "Кинезитерапия" ще се проведе на 02.11.2021 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на НСА "Васил Левски", ул. Гургулят, 1. 
Заявления за явяване на изпита се подават до 26.10.2021 г. в ЦРАС
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share