НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 564976 Картинка 10301627 Картинка 11130039 Картинка 6989292 Картинка 8039253 Картинка 2839093 Картинка 8917109 Картинка 11101334 Картинка 7272284 Картинка 4863032

Дата за изпит за студенти от специалност "Кинезитерапия"

На ДАТА 20.10.2021г. ОТ 08.00 ЧАСА в зала 504 на ул. „Гургулят“ № 1, ще се проведе изпит по учебната дисциплина „Вътрешни болести“ с водещ преподавател проф. д-р Иван Мазнев, доктор, само за студенти с изостанали изпити през годините.
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share