НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4729576 Картинка 9440637 Картинка 599669 Картинка 7318124 Картинка 10997434 Картинка 2603244 Картинка 3413994 Картинка 7854029 Картинка 8662159 Картинка 9122170

Онлайн обучение в Читалнята на Академичната библиотека

От 18.10.2021 г. (понеделник) в Читалнята на Академичната библиотека ще бъде осигурен достъп до компютърни устройства за обучение в електронна среда в условията на епидемична обстановка. Желателно е да се носят собствени слушалки!
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share