НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2883710 Картинка 2004020 Картинка 7578534 Картинка 3089341 Картинка 9399778 Картинка 8825659 Картинка 4640659 Картинка 2984461 Картинка 12217606 Картинка 1090153

График за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ и НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ

11 октомври 2021 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

6311342

К. Пчеларов

футбол

8.30

2.

929923

И. Енчев

волейбол

3.

931013

Л. Бучова

волейбол

4.

933362

Г. Димов

лека атлетика

5.

933442

П. Михайлов

кондиционна подготовка

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

12 октомври 2021 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

 610855

М. Гайдарджиева

8.30

2.

610938

Н. Кръстев

3.

610861

И. Минчев

4.

6311250

К. Кирилов

5.

6311264

С. Георгиев

6.

6311283

К. Дросев

7.

14395

С. Манолев

8.

831128

В. Стоянова

9.

831175

П. Паскалев

10.

831892

Р. Рачева

11.

831942

Р. Димитрова

12.

832030

И. Чернева

13.

832766

Д. Цолова

14.

832794

В. Иванов

15.

832813

Д. Димов

16.

832889

П. Маллопулос

17.

832922

Н. Биберова

18.

832929

Н. Вуков

19.

832937

С. Франсис

20.

832950

Б. Борисова

21.

833072

Н. Котева

13.30

22.

833091

Д. Йорданов

23.

833176

Н. Христов

24.

833049

П. Дишева

25.

833247

И. Николов

26.

833262

М. Мирева

27.

833314

М. Стефанов

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share