НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2519521 Картинка 10192886 Картинка 1729110 Картинка 375231 Картинка 8768838 Картинка 11898138 Картинка 6085464 Картинка 1735940 Картинка 1251758 Картинка 7782200

ФИД „Психология на общуването“ и ФИД „Психология на конфликтите“ – за студенти ІV курс.

 
ФИД „Психология на общуването“ (теоретичен) – 2 кредита и ФИД „Психология на конфликтите и стратегии за разрешаването им“ (теоретичен) – 1 кредит, за студенти от ІV курс,

Записване на e-mail: galinarogleva@abv.bg име, група, факултетен номер, e-mail.

Водещ преподавател: доц. д-р Галина Домусчиева-Роглева
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share