НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2470100 Картинка 717544 Картинка 10511299 Картинка 10484951 Картинка 1090067 Картинка 864673 Картинка 3970591 Картинка 7017219 Картинка 8493539 Картинка 11329217

Докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт

На 23.09.2021 г. от 09.30 часа в заседателната зала, етаж 3  на НСА "Васил Левски", Централен корпус, Студентски град ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".

Заявление за явяване на изпита се подава  в срок до 17.09.2021 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg.  Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител.  
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share