НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3760367 Картинка 8806262 Картинка 6846917 Картинка 9439858 Картинка 3485554 Картинка 5035844 Картинка 3620952 Картинка 979354 Картинка 12334663 Картинка 2247013

ВАЖНО ЗА ПОЛОЖИЛИТЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2021 г. в ОКС „БАКАЛАВЪР“

 
За да получите диплома за висше образование е необходимо лично да подпишете дипломата си в Учебен отдел – кабинет 108 в периода от 27 септември до 5 октомври 2021 г.

Учебен отдел

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share