НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 220657 Картинка 8552981 Картинка 11114555 Картинка 1295317 Картинка 996467 Картинка 10870730 Картинка 4319633 Картинка 1316750 Картинка 10210395 Картинка 2726975

ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – за студенти V курс, ФС, задочно обучение

 
ФИД „Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст“ – 2 кредита, за студенти от V курс, Факултет „Спорт“, задочно обучение
 
Записване до 11.09.2021 г. на e-mail: emileva2002@gmail.com
Посочете име, група, факултетен номер, e-mail.
 
Водещ преподавател: проф. дн Елеонора Милева
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share