НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10509462 Картинка 5984714 Картинка 4458961 Картинка 4644625 Картинка 3115721 Картинка 29183 Картинка 8523742 Картинка 8185940 Картинка 1734191 Картинка 10104932

Изпит по специалности "Културизъм" и "Фитнес" за I и II курс

 
Изпит по специалности „Културизъм“ и „Фитнес“ за I и II курс ще се проведе на 02.07.2021 г. от 9:00 часа.

Желаещите да се явят могат да потвърдят желанието си на имейл: v.panayotov@nsa.bg в срок до 01.06.2021 г.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share