НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8458619 Картинка 10818873 Картинка 10092004 Картинка 6908650 Картинка 7062541 Картинка 9056336 Картинка 8608540 Картинка 11114702 Картинка 10990184 Картинка 4444407

График за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ и НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Г Р А Ф И К
за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ
5 юли 2020 г. – заседателна зала


№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

932240

К. Георгиев

футбол

8.30

2.

932235

Е. Христов

спорт

3.

9257

Т. Патлиджански

футбол

4.

24941

М. Славков

футболГ Р А Ф И К
за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
6 юли 2020 г. – заседателна зала


№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

9890

Ц. Тодорова

8.30

2.

17594

М. Митев

3.

831175

П. Паскалев

4.

831526

Х. Петков

5.

832608

В. Горденко

6.

832851

Д. Георгиев

7.

832912

В. Енчева

8.

832928

П. Спасов

9.

832942

С. Паралов

10.

832978

К. Гюров

11.

832989

П. Съйкова

 

12.

833000

Р. Йотова

13.

833013

С. Райков

14.

833049

П. Димова

15.

833022

Н. Василева

 

16.

833042

П. Петров

17.

833045

Е. Димова

13.30

18.

833046

И. Досева

13.30

19.

833069

Г. Околски

20.

833086

П.П. Пемов

21.

833145

В. Димитрова

22.

833152

Е. Саид

23.

833159

П. Диков

24.

833189

Н. Парашкевов

25.

833216

В. Тихи

26.

833237

А. Петкова

27.

833277

Й. Анагностопулу

28.

833050

Д. Исаев

29.

6311222

Р. Михнев

30.

610855

М. Гайдарджиева

31.

611077

Г. Попова

32.

6311193

Е. Джерманов

33.

6311237

С. Владков

34.

6311266

К. Петкова

35.

6311325

Е. Борисов

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share