НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5910253 Картинка 10626599 Картинка 3702942 Картинка 10553057 Картинка 12043569 Картинка 4681360 Картинка 5218789 Картинка 6345045 Картинка 1927174 Картинка 9121545

Указание за провеждане на изпити по Специализиран английски език от лятната сесия за студенти от Факултет ОЗЗГТ, ОКС Бакалавър за учебната 2020-2021

 
Уважаеми студенти, съгласно указанието на административното ръководство на НСА, изпитите по Чужд език ще се проведат по графика представен от Учебен отдел за лятната сесия за учебната 2020-2021 на ОКС Бакалавър.

За 2 курс  Факултет ОЗЗГТ - 09.06.2021г. от 9.30 часа

Студентите, които нямат оформена оценка по Специализиран английски език, трябва да се свържат чрез линк на Skype със своите преподаватели на съответната дата и час, за да бъдат изпитани. 
Специализиран английски език:
ст. пр. Татяна Христакиева - Skype: https://join.skype.com/BZED45UmxfvB
ст. пр. Мариела Радулова  - Skype: https://join.skype.com/iPJM7banddfa
Р-л секция „Чужди езици“ в ДЕОИТ: ст. пр. Т. Христакиева

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share