НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7934848 Картинка 8680579 Картинка 5656017 Картинка 9809748 Картинка 734605 Картинка 8167248 Картинка 9382053 Картинка 2946519 Картинка 9372349 Картинка 8092004

Важно за положилите държавен изпит през месец март 2021 г. в ОКС „Бакалавър“

За да получите диплома за висше образование е необходимо лично да подпишете дипломата си в Учебен отдел – кабинет 108 в периода от 10 юни до 22 юни 2021 г.
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share