НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11369382 Картинка 12341777 Картинка 1207453 Картинка 9420769 Картинка 416237 Картинка 5622620 Картинка 11195223 Картинка 3930129 Картинка 11301782 Картинка 7007285

График на избираемата дисциплина "Спортна кинезитерапия/физиотерапия"

23.04. - 14.00- 19.00 - Гургулят
26.04. -14.00- 19.00 - Гургулят
27.04. - 14.00- 19.00 - Физиопоинт
28.04. - 08.30- 13.30 - Физиопоинт
29.04. - 08.30- 13.30 - Физиопоинт
10.05. - 08.30- 13.30 - Дианабат
11.05. - 08.30- 13.30 - Дианабат
12.05. - 08.30- 13.30 - Гургулят
13.05. - 08.30- 13.30 - Фитнес
14.05. - 14.00-19.00 - Гургулят
17.05. - 08.30- 13.30 - Царско село
17.05. - 14.00-19.00 - Царско село
18.05. - 08.30- 13.30 - Фитнес
19.05. - 08.30- 13.30 - Гургулят
19.05. - 14.00-19.00 - Военна болница
20.05. - 08.00-13.00 - Военна болница
21.05. - 08.30- 13.30 - Фитнес
26.05. ИЛИ 02.06.- 08.00-13.00 - Военна болница
26.05. ИЛИ 02.06.- 14.00-19.00 - Военна болница
04.06. - 08.30- 13.30 - Гургулят

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share