НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5554894 Картинка 7807828 Картинка 567099 Картинка 4304381 Картинка 11595647 Картинка 1466555 Картинка 9747243 Картинка 12214634 Картинка 9591226 Картинка 42037

Учебни смени от курса по Водни спортове 2021


1 смяна
от  05  юли  до 10  юли                 Активни спортисти и минали випуски

2 смяна
от 11  юли  до 16 юли                    Активни спортисти  и минали випуски
   
3 смяна
от  17 юли  до 22 юли                 ФС –  1-6 гр.

4 смяна
от  23 юли до 28 юли ФС –  7-12 гр.

5 смяна
от 29 юли до 03 август ФП и ФС 13-15 гр.

6 смяна
04 август до 09 август ФП

7 смяна
10 август до 15 август ЗО и ОЗЗГТ

8 смяна
16 август до 21 август ЗО и ОЗЗГТ


 
Забележка:

1. Заплащането на курс “Водни спортове” се извършва в касата на стола в УСБ– НСА-Несебър
2. При учебните смени настаняването във Водната база става от 8.30 до 13.30 часа в
деня на пристигане.
3. При учебните смени освобождаването на стаята трябва да стане до 12.00 часа на
последния ден от смяната.
4. Молби за участие в курса, отлагане и промяна на смените се подават до 28.05.2021 г. на имейл: more@nsa.bg
5. Резултатите от подадените молби – 07.06.2021 г. на информационното табло в катедра
“Водни спортове” – ул. Гургулят № 1 и в сайта на Академията.
6. Молби за участие като спасители и инструктори в учебните смени се подават в катедра
“Водни спортове” до 28.05.2021 г.

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share