НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7469949 Картинка 4951349 Картинка 4082639 Картинка 2410011 Картинка 5698503 Картинка 6179825 Картинка 3111857 Картинка 5289374 Картинка 1359476 Картинка 1262072

Вътрешна защита на дипломни работи

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС“МАГИСТЪР“,

магистърски програми „Кинезитерапия“ и „Физикална терапия и рехабилитация“

Във връзка с провеждането на юнска държавна сесия за ОКС “магистър“, студентите които ще завършват с дипломна работа трябва да предат 2 екземпляра от нея, подвързани със спирала в сградата на НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, ет. 4, кабинет 403 при Марияна Йотова.
Срок за предаване на дипломните работи 29.04.2021 г.

Вътрешната защита на ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ, ще се проведе 11.05.2021 г. от 13.00 ч. в сградата на НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, ет. 3, заседателната зала.

проф. Даниела Любенова, доктор

Ръководител на магистърските програми

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share