НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1971998 Картинка 2022185 Картинка 5011441 Картинка 5686513 Картинка 5202319 Картинка 8138291 Картинка 8141535 Картинка 6780275 Картинка 1323999 Картинка 11151590

Изпит за докторантски минимум

На 27.04.2021 г. от 09.00 часа ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share