НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12333746 Картинка 1387965 Картинка 4019684 Картинка 6787279 Картинка 5393821 Картинка 3031156 Картинка 9541428 Картинка 4879899 Картинка 132409 Картинка 2370734

Редовна изпитна сесия Факултет Педагогика - Задочно обучение 12 април– 18 април 2021 г.

І курс

 

Учебни дисциплини

Дата

Място

Час на провеждане

Анатомия

13.04

Virtual NSA

14.00

Хандбал и МП

15.04

Virtual NSA

17.00

Философия

17.04

Virtual NSA

8.00

 

 

    ІІ курс

Педагогика

13.04

Virtual NSA

14.00

Биомеханика

14.04

Virtual NSA

14.00

Ритмика и танци

15.04

Virtual NSA

16.00

Снежни спортове

16.04

Virtual NSA

17.00

 

     ІІІ курс

Физиология

16.04

Virtual NSA

14.00

TMСТ

17.04

Virtual NSA

14.00

Мениджмънт на спорта

18.04

Virtual NSA

17.00

Гимнастика

12.04

Virtual NSA

12.30

Борба / худ.г-ка

15.04

Virtual NSA

8.00

Лека атлетика

18.04

Virtual NSA

11.00

           

Нова специалност „Спорт“

Изпитът по специалност да се проведе в рамките на сесията в определени от водещите преподаватели дати.

           

     ІV курс

Спортна медицина

12.04

Virtual NSA

17.00

МП Гимнастика

14.04

Virtual NSA

17.00

МП Лека атлетика

16.04

Virtual NSA

14.00

 

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share