НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10848889 Картинка 10129263 Картинка 11470889 Картинка 7013544 Картинка 8989051 Картинка 7360318 Картинка 7025771 Картинка 110045 Картинка 7443352 Картинка 9569019

Редовна изпитна сесия Факултет Спорт - Задочно обучение 12 април– 18 април 2021 г.

І курс

Учебни дисциплини

Дата

Място

Час на провеждане

Психология

12.04

Virtual NSA

8.00

Анатомия

13.04

Virtual NSA

8.00

Гимнастика

16.04

Virtual NSA

8.00

Баскетбол

14.04

Virtual NSA

11.00

Снежни спортове

15.04

Virtual NSA

11.00

 

 

    ІІ курс

Биомеханика

14.04

Virtual NSA

8.00

Лека атлетика

12.04

Virtual NSA

11.00

Гимнастика

15.04

Virtual NSA

14.00

 

     ІІІ курс

Физиология  

16.04

Virtual NSA

11.00

ТМФВ

14.04

Virtual NSA

15.30

ОНИС

12.04

Virtual NSA

14.00

 

Статистика

13.04

Virtual NSA

10.00

Спорт за всички

18.04

Virtual NSA

14.00

   

    За нова специалност „Физическо възпитание“

Хандбал и МП

15.04

Virtual NSA

17.30

Баскетбол и МП

17.04

Virtual NSA

11.00

Худ.г-ка и методика

14.04

Virtual NSA

17.00

 

     ІV курс

Спортна медицина

12.04

Virtual NSA

17.00

Спортен масаж

13.04

Virtual NSA

17.00

Социология

17.04

Virtual NSA

17.00

   

    За нова специалност „Физическо възпитание“

МП Гимнастика

14.04

Virtual NSA

17.00

МП Лека атлетика

16.04

Virtual NSA

14.00

Ритмика и танци

15.04

Virtual NSA

16.00

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share