НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9863498 Картинка 6540018 Картинка 2525189 Картинка 8369769 Картинка 8316976 Картинка 1167514 Картинка 7147038 Картинка 5850102 Картинка 3196550 Картинка 9285870

Разпределение на студентите IV курс преддипломна педагогическа практика по нова/втора/ квалификация ”Учител по ФВС”

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА СТУДЕНТИТЕ - ІV КУРС, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС “БАКАЛАВЪР“ ,

ВИПУСК 2020/2021г. ЗА ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ПО НОВА/ВТОРА/КВАЛИФИКАЦИЯ -”УЧИТЕЛ ПО ФВС”, в гр. СОФИЯ

ЗА ПЕРИОДА от 12.04. до 21.05.2021г. И ИЗПИТНИ УРОЦИ от 25.05. до 28.05.2021г.

 

35 СЕУ ”Добри Войников”  ул „Добри Войников” № 16 /кв.”Лозенец“/

водещ преподавател:  доц. К. ЛАЗАРОВА

Онлайн среща с водещ преподавател на 12.04.2021г. от 12:00 часа

на следният линк:

https://meet.google.com/rnv-juqc-bru   

 

 

 Име, фамилия

 Фак.№

1

П. Михов

831857

2

Г. Димитров

831860

3

А. Калинов

831305

  4

М. Пенев

832909

5

В. Енчева

832912

6

Н.Йорданов

832924

7

П.Пемов

833086

8

И. Николов

833142105 СУ „Атанас Далчев” ж.к.”Дианабад” ул.”Св. Пимен Зографски”№7

водещ преподавател:   доц. Л. БОРИСОВ

Онлайн среща с водещ преподавател на 12.04.2021г. от 11:00 часа

на следният линк:

https://meet.google.com/cej-yysg-cvp  

 

 

 Име, фамилия

 Фак.№

1

Б. Борисова

832950

2

Й. Андреева

832998

3

Р. Йотова

833000

4

Н. Василева

833022

5

П. Дишева

833049

6

Н. Котева

833072

7

М. Мирева

833262

8

Н.Николов     з.о.

631124922 СЕУ  „Г.С. Раковски”- бул. „Витоша” № 134 срещу НДК

водещ преподавател: доц. В. ЧЕРНЕВ

Онлайн среща с водещ преподавател на 12.04.2021г. от 12:00 часа

на следният линк:

https://meet.jit.si/Organizacionn.sresta.VladimirChernev   

 

Име, фамилия

Фак.№

1

С. Франсис

832937

2

С. Паралов

832942

3

Д. Митев

832991

4

Б.Павлов

832994

5

Н. Христов

833176

6

Н. Колев

833226

7

П. Георгиев

833267

8

Г. Околски

833069
157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“- кв. Слатина, ул.“ Слатинска“ №35

водещ преподавател: доц. К. НАЙДЕНОВА

Онлайн среща с водещ преподавател на 12.04.2021г. от 11:00 часа

на следният линк:

 

https://meet.google.com/oae-wyii-xmt 

 

 Име, фамилия

 Фак.№

1

П. Проданов

833038

2

П. Петров

833042

3

В.Димитрова

833145

4

Е. Саид

833152

5

С. Шарбанов

833245

6

И. Николов

833247

7

А. Масларски

833297

8

Д. Русева

832930

 

 

 

81 СУ „Виктор Юго” ж.к. “Младост “3 , ул. „Бъднина”

водещ преподавател:  доц. Т. МАРИНОВ

Онлайн среща с водещ преподавател на 12.04.2021г. от 13:15 часа

на следният линк:

 

https://meet.google.com/itm-vsuh-drc       

 

Име, фамилия

Фак.№

1

Д. Мицев

832918

2

Н. Биберова

832922

3

М. Михайлов

832962

4

В. Недкова

832983

5

Ж. Георгиева

832984

6

Е. Димова

833045

7

И. Досева

833046

8

А. Субаши

832198

 


81 СУ „Виктор Юго” ж.к. “Младост“3 , ул. „Бъднина”

водещ преподавател: гл. ас. Д. НАНЧЕВА

Онлайн среща с водещ преподавател на 12.04.2021г. от 13:30 часа

на следният линк:

 

https://meet.google.com/mud-mfcm-jgw  

 

Име, фамилия

Фак.№

1

П.Спасов

832928

2

Н. Вуков

832929

3

С. Райнов

833013

4

П.Иванова

833104

5

В. Тихи

833216

6

А. Петкова

833237

7

А.Кардамаки

833276

8

Й. Анагностопулу

833277

 

 

 

40  СУ „Луи Пастьор” ж.к.  “ Люлин   9  - ул. „Ген. Никола Генев”

водещ преподавател – гл.ас. Ц. ДИМИТРОВА

Онлайн среща с водещ преподавател на 12.04.2021г. от 13:00 часа

на следният линк:

 

https://meet.jit.si/Organizacionnasresta-TsvetaTraykova 

 

Име, фамилия

Фак.№

1

К. Гюров

832978

2

К. Кирилов

832993

3

Д. Бойчев

832997

4

Д. Исаев

833050

5

Д. Йорданов

833091

6

А. Атанасов

833158

7

П. Диков

833159

8

М. Стефанов

833314

 

 

125 СУ  ”проф. Боян Пенев” ж.к. Младост 1, ул. "Никола Генадиев" №1

водещ преподавател: гл.ас. Н. КОСТОВА

Онлайн среща с водещ преподавател на 12.04.2021г. от 10:30 часа

на следният линк:

 

https://meet.google.com/qae-wxzx-goc?authuser=0&hs=179 

Име, фамилия

Фак.№

1

Х.Дойнов

833112

2

П. Телбис

833173

3

Н. Парашкевов

833189

4

В. Власов

833304

5

Я. Маджаров

833504

6

Д.Чорбаджийски

833512

7

С. Сюлейман

833513

8

Г.Политос

833293


 

 

 

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share