НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7685897 Картинка 8953944 Картинка 11935763 Картинка 1191223 Картинка 9656167 Картинка 11323778 Картинка 8280150 Картинка 11819885 Картинка 11011690 Картинка 7290499

Изпитна сесия Задочно обучение

При промяна на епидемичната обстановка в страната ще има допълнителна информация за провеждането на изпитната сесия на Задочно обучение.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА– ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

12 април– 18 април 2021 г.

 

 І курс

Учебни дисциплини

Дата

Учебна  зала

Час на провеждане

Анатомия

13.04

А1

15.45

Хандбал и МП

15.04

219

9.30

Философия

12.04

A5

8.00

 

 

    ІІ курс

Педагогика

12.04

A4

13.00

Биомеханика

14.04

A1

14.00

Ритмика и танци

15.04

Зала ритмика

13.00

Снежни спортове

13.04

A4

11.30

 

     ІІІ курс

Физиология

16.04

A1

9.30

TMСТ

13.04

A2

15.45

Мениджмънт на спорта

12.04

A5

14.00

Гимнастика

15.04

A3

13.00

Борба / худ.г-ка

13.00

Зали борба/гимнастика

13.00

Лека атлетика

14.04

A2

9.30

           

Нова специалност „Спорт“

Изпитът по специалност да се проведе в рамките на сесията в определени от водещите преподаватели дати.

           

     ІV курс

Спортна медицина

13.04

A5

14.00

МП Гимнастика

14.04

A5

14.00

МП Лека атлетика

16.04

A5

9.00

 


 

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

 ФАКУЛТЕТ СПОРТ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

12 април– 18 април 2021 г.

 

 

     І курс

Учебни дисциплини

Дата

Учебна  зала

Час на провеждане

Психология

12.04

A1

15.45

Анатомия

13.04

A1

15.45

Гимнастика

16.04

Зали г-ка

11.30

Баскетбол

14.04

A2

13.00

Снежни спортове

15.04

A5

11.30

 

 

    ІІ курс

 

Биомеханика

14.04

A1

14.00

Лека атлетика

12.04

A3

14.00

Гимнастика

15.04

A3

13.00

 

     ІІІ курс 

Физиология  

16.04

A1

9.30

ТМФВ

14.04

A3

9.30

ОНИС

12.04

A2

14.00

 

Статистика

13.04

 

205-Б/бл.70

1 гр. 9.00

2 гр. 10.00

3 гр. 11.00

4 гр. 12.00

Спорт за всички

15.04

A4

15.45

   

    За нова специалност „Физическо възпитание“

Хандбал и МП

15.04

219

9.30

Баскетбол и МП

13.04

A4

15.45

Худ.г-ка и методика

14.04

зала 207

14.00

 

     ІV курс

Спортна медицина

12.04

A5

11.30

Спортен масаж

13.04

A3

8.00

Социология

14.04

A5

9.30

   

    За нова специалност „Физическо възпитание“

МП Гимнастика

14.04

A5

14.00

МП Лека атлетика

16.04

A5

9.30

Ритмика и танци

15.04

Зала ритмика

11.00

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share