НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10692758 Картинка 10335862 Картинка 11917000 Картинка 2654206 Картинка 536966 Картинка 11098575 Картинка 11743422 Картинка 266424 Картинка 118657 Картинка 7066678

Втора дата за приключване по Преддипломна управленска практика за студенти редовно и задочно обучение по първа специалност!

 

Студентите в редовна и задочна форма на обучение, провели преддипломната си управленска практика по първа специалност, ще бъдат оценени по представената документация. Необходимите документи трябва да са подготвени спрямо изискванията в програмата за преддипломна практика (можете да я намерите в този сайт в раздел Студенти -> Бакалаври -> Практики) и да са записани в един общ файл. Името на файла да включва името и факултетния номер на студента, изписани с латинска транслитерация и разделени с долна черта. Допустими файлови формати са doc, docx, pdf, odt и rtf.

Пример: Ivan_Ivanov_28282.pdf

Файлът следва да се изпрати по електронна поща, като в полето за „Тема:“(Subject) на писмото трябва да изпишете името си, факултетния номер и базата, където сте разпределени.

Пример: Иван Иванов 28282, Бази с по-малък брой студенти

Комисия от катедра „Мениджмънт и история на спорта“ ще оцени представените документи. Поставената оценка е окончателна.

Адресът, на който трябва да изпратите документите е:

praktiki@nsa-management.com

 

Срок за изпращане на документацията: 01.04.2021 до 02.04.2021 г.


От катедра „Мениджмънт и история на спорта“

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share