НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3210035 Картинка 12133165 Картинка 11899762 Картинка 9683531 Картинка 1210700 Картинка 8945286 Картинка 9294364 Картинка 3899168 Картинка 12073876 Картинка 2174001

СИД „Социология на спорта“ – за студенти ІІ курс от факултет Педагогика, редовно обучение

 

Свободно избираемата (теоретична) дисциплина „Социология на спорта“, включена в учебния план на студентите от ІІ курс, факултет „Педагогика“, редовно обучение, 4 семестър ще се провежда чрез електронна форма на обучение.

Записване на е-mail: albena_dimitrova.nsa@abv.bg с име, фамилия и факултетен номер.

Водещ преподавател: доц. Албена Димитрова, доктор

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share