НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7969032 Картинка 6292926 Картинка 10454889 Картинка 10105978 Картинка 2165362 Картинка 6836052 Картинка 7556009 Картинка 8071851 Картинка 8514309 Картинка 7039841

Списъци на студентите от Факултет ОЗЗФТ, специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ, за Преддипломна клинична практика учебна 2020-2021г.

Списъци на студентите от Факултет ОЗЗФТ, специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ, за

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА учебна 2020-2021г.

I – ва КЛИНИЧНА БАЗА за периода – 23.02 – 26.03.2021г.

СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НОСЯТ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ И ДА БЪДАТ В ПЪЛНО МЕДИЦИНСКО ОБЛЕКЛО

КАТЕДРА „Теория и методика на кинезитерапията

 

Група 1 КЛИНИЧНА БАЗА: КЛИНИЧНА БАЗА МБАЛ – НКБ ( III градска)

Отговорник: доц. Димитър Ганчев, ДН

Първи ден: 23.02.2021 г. 9:00 часа

 

 1. К.Софрониев                       33521
 2. Ц.Василев                            33523
 3. С.Николова                          33561
 4. И.Петрова                            33566
 5. К.Крумова                            33574
 6. З.Чернарева                        33582

 

Група 2 КЛИНИЧНА БАЗА: 24 ДКЦ

Отговорник: гл.ас. Денка Маринова, доктор; ас. Дянко Ванев, доктор

Първи ден: 23.02.2021 г. 9:00 часа

 

 1. А.Александров       33537
 2. В. Киров                33544
 3. Н.Величкова          33554
 4. М.Бонева               33555
 5. Д.Кавлакова           33570
 6. Е.Маргинова           33575

Група 3 КЛИНИЧНА БАЗА: МБАЛ „Света София“”

Отговорник: гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор

Първи ден: 23.02.2021 г. 9:00 часа

 

 1. М.Кунчева              33609
 2. Н.Попов                  33524
 3. Р.Ташев                  33527
 4. Г.Мърцева               33531
 5. М.Панамска            33604
 6. М. Йорданоска        33632

Група 4 КЛИНИЧНА БАЗА: МЦ ФИЗИО. БГ

Отговорник: доц. Диана Попова-Добрева, доктор

Първи ден: 23.02.2021 г. 9:00 часа

 

 1. Н.Желязков               33532
 2. М.Ризова                   33578
 3. Л.Христова                33633
 4. Д.Иванова                 14923
 5. В.Кабакова                33559

Група 5 КЛИНИЧНА БАЗА: СБАЛО Проф. Бойчо Бойчев”

Отговорник: гл.ас. Пенка Минчева-Болгурова, доктор

 

 1. Г.Маринов                     33541
 2. А.Атанасов                   33542
 3. К.Ковачева                   33572
 4. И.Шиндов                     33549
 5. Л.Агатоклеус                33622
 6. С.Желев                       33545

 

КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

 

Група 1 КЛИНИЧНА БАЗА: МБАЛ „Токуда“

Отговорник: гл. ас. Дарина Захариева, доктор,  ас. Цв. Бижева, доктор

Първи ден: 23.02.2021 г. 8.30ч.

 

1.Ц. Живков                                            33538
2.Н. Конов                                               33539
3.Ц. Николова                                         33556
4.С. Инчева                                              33563
5.Й. Ангелова                                          33573
6.М. Георгиева                                        33576

 

 

Група 2  КЛИНИЧНА БАЗА: ХХ ДКЦ

Отговорник: ас. Цветелина Бижева, доктор; ас. Михаела Митова

Първи ден: 23.02.2021г. 13:00 ч.

 

 1. Ц. Замфирова           33607
 2. В. Атанасова             33518
 3. А. Младенов             33534
 4. Д. Петров                  33540

 

Група 3 КЛИНИЧНА БАЗА: ХІV ДКЦ

Отговорник: гл. ас. Мариана Ангелчева, доктор,  доц. Л. Саздова

Първи ден 23.02.2021 г. от 9.00ч.

 

 1. К. Мутафова         33560
 2. Д. Милчева            33564
 3. А. Садуллов          33552
 4. И.  Иванова           33568

 

Група 4  КЛИНИЧНА БАЗА: ПЕТА МБАЛ

Отговорник: доц. Диана Добрева, доктор; гл.ас. Ирена Людмилова Георгиева

Първи ден: 23.02.2020 г. 8.30ч.

 

 1. А. Задрева                         33580
 2. Е. Савова                           33619
 3. А. Веселинов                     33638
 4. В. Крачолова                     33774
 5. И. Йорданова                     32404
 6. Ж. Райкова                        33558

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share