НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7847301 Картинка 9123884 Картинка 2125723 Картинка 1207420 Картинка 8070203 Картинка 3145308 Картинка 2953745 Картинка 9716214 Картинка 6826331 Картинка 3651780

Важно за положилите държавен изпит през месец ноември 2020 г. в ОКС „Магистър“

За да получите диплома за висше образование е необходимо лично да подпишете дипломата си в Учебен отдел – кабинет 108 в периода от 22 февруари до 02 март 2021 г.
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share