НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6475389 Картинка 9825567 Картинка 2261504 Картинка 8903881 Картинка 12211937 Картинка 10342485 Картинка 9660717 Картинка 3057525 Картинка 7372564 Картинка 3917237

Дистанционно обучение по СИД „Аромамасаж“, СИД „Рефлекторен масаж“ и СИД „Мануален лимфен дренаж“ за студенти 3 курс от ФС

Всички желаещи студенти от Факултет Спорт, 3-ти курс могат да запишат следните СИД към сектор „Спортен масаж“:

  1. СИД  „Аромамасаж“ – теоретична (1 кредит), трансферира се (признава се) като ФИД за Факултет „Педагогика“, 4 курс (1 кредит).
  2. СИД „Рефлекторен масаж“ – практическа (1 кредит), трансферира се като ФИД за Факултет „Педагогика“, 4 курс ( 1 кредит).
  3. СИД „Мануален лимфен дренаж“ - практическа (1 кредит).

Записване на e-mail: taniaandonova@yahoo.com с писмо изпратено от личен e-mail на студента със задължително посочване на име, фамилия, факултет, курс, група, алб.№ и  избраният/избраните СИД. Срокът за записване е до 3.03.2021 включително.

Обучението ще се провежда дистанционно в интернет платформата за дистанционно обучение на адрес http://www.virtual.nsa.bg/ и платформата ZOOM с водещ преподавател Татяна Андонова.  
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share