НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5674685 Картинка 12230459 Картинка 11536353 Картинка 7182301 Картинка 5517761 Картинка 3755934 Картинка 5411606 Картинка 7796359 Картинка 11796554 Картинка 3141843

Tеоретичен изпит по специалност и защита на курсови работи за специалисти по Спортен мениджмънт

На 02.03.2021 г., (вторник) ще се проведе теоретичен изпит по специалност и защита на курсови работи за специалисти по Спортен мениджмънт, както следва:

  • От 11:30 ч., в зала А 5 – теоретичен изпит.
  • От 13:00ч., в зала А 5 – защита на курсови работи.
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share