НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11806667 Картинка 677779 Картинка 8182775 Картинка 9788882 Картинка 8049023 Картинка 5876730 Картинка 9391065 Картинка 1453430 Картинка 9129572 Картинка 6821052

СИД Хата Йога" (практическа) за УФ - 3 курс, 2 семестър - 2 кредита

 След 22.02.2021 чрез Google Meet започва провеждането на СИД "Хата Йога" (практическа) за УФ - 3 курс, 2 семестър, която носи 2 кредита: 18 уч. ч. - Л / 12 уч. ч. - У

До 21.02.20021 е необходимо желаещите да се свържат лично с хоноруван преподавател Станко Станков моб.: 0988 88 54 53, за да бъде изготвен списък с желаещите студенти и да се сформира Viber група за дистанционно обучение.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share