НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12274766 Картинка 12031509 Картинка 9400401 Картинка 9470430 Картинка 5202610 Картинка 7851552 Картинка 75730 Картинка 7610164 Картинка 3968632 Картинка 7189552

СИД-МРГ (мажоретни спортове) със студенти от 3 курс ФП

След 22.02.2021 год. започва провеждането по Google Meet на СИД-МРГ (мажоретни спортове)  със студенти от 3 курс ФП, който носи 3 кредита .
За целта е необходимо желаещите да се свържат лично с доц. И. Нешева, доктор - 0893396302, за да бъде изготвен списък и да се сформира Viber група за установяване график на заниманията. 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share