НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1090794 Картинка 6249102 Картинка 11477582 Картинка 2623294 Картинка 7080666 Картинка 499592 Картинка 5416702 Картинка 8922087 Картинка 9033545 Картинка 1358472

Важно за приключване по Преддипломна управленска практика за студенти редовно и задочно обучение по първа специалност

 
Студентите в задочна и редовна форма на обучение, провели преддипломната си управленска практика по първа специалност, ще бъдат оценени по представената документация. Необходимите документи трябва да са подготвени спрямо изискванията в програмата за преддипломна практика (можете да я намерите в този сайт в раздел Студенти -> Бакалаври -> Практики) и да са записани в един общ файл. Името на файла да включва името и факултетния номер на студента, изписани с латинска транслитерация и разделени с долна черта. Допустими файлови формати са doc, docx, pdf, odt и rtf.

Пример: Ivan_Ivanov_28282.pdf

Файлът следва да се изпрати по електронна поща, като в полето за „Тема:“(Subject) на писмото трябва да изпишете името си, факултетния номер и базата, където сте разпределени.

Пример: Иван Иванов 28282, Бази с по-малък брой студенти

Комисия от катедра „Мениджмънт и история на спорта“ ще оцени представените документи. Поставената оценка е окончателна.

Адресът, на който трябва да изпратите документите е:
praktiki@nsa-management.com

Срок за изпращане на документацията:
Първа дата: 17.02.2021 година
Втора дата: 19.02.2021 година

От катедра „Мениджмънт и история на спорта“
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share