НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5662000 Картинка 9227232 Картинка 7393022 Картинка 7510045 Картинка 1182826 Картинка 10793455 Картинка 11605524 Картинка 7411914 Картинка 9748388 Картинка 11607772

СИД „Рефлекторен масаж“ – за студенти IV курс от факултет Спорт, задочно обучение

 
Свободно избираемата (практическа) дисциплина „Рефлекторен масаж“ за студентите IV курс от факултет Спорт, задочно обучение ще се провежда чрез електронна форма на обучение. Дисциплината се трансферира (признава се) като ФИД „Рефлекторен масаж“ за факултет Педагогика.
Записване на e-mail: taniaandonova@yahoo.com с име, фамилия, факултет, курс, факултетен номер и група.

Срок за записване: 20.01.2021 г.

Информация за началото на заниманията ще бъде изпратена в платформата за дистанционно обучение на НСА.

Водещ прeподавател: Татяна Андонова, моб.тел.: 0898 508404.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share